Binnen en buitenverlichtingssystemen

De verlichting van openbare ruimtes, zowel binnen als buiten, moet in de eerste plaats functioneel zijn. Aangepaste verlichting is de basisvoorwaarde om ongevallen te vermijden, verkeersveiligheid mogelijk te maken en mensen, zowel binnen als buiten, een veilig gevoel te geven. De innovatieve verlichtingssystemen die ENGIE Fabricom ontwerpt en installeert, worden echter ook ingezet voor esthetische of architecturale doelen. Ze laten zich bovendien inschakelen in de duurzame energieambities van overheden en bedrijven.

Binnenverlichting

ENGIE Fabricom ontwerpt, installeert en onderhoudt verlichtingssystemen voor indoor-toepassingen zoals kantoren, bedrijfsruimtes, wooncomplexen, parkings, … Gebruiksgemak, veiligheid en een naadloze inpassing in de architecturale context zijn daarbij onze uitgangspunten. Onze keuze voor innovatieve oplossingen en nieuwe technologieën zorgt er bovendien voor dat elke ingreep duurzaam gebeurt zodat ze ook een besparing betekent voor uw energiebudget.

Buitenverlichting

Onze oplossingen voor de publieke buitenruimte zijn zeer divers.

Publieke parkings, los- en laadzones, sportarena’s – Voor de verlichting van wegen, autosnelwegen, parkings, stations, los- en laadlocaties en sportarena’s gebruiken we milieu- en budgetvriendelijke oplossingen. Ledtechnologie is daarvoor steeds vaker de standaard.

Tunnel – Tunnelverlichting bestaat uit twee delen. Behalve een basis doorgangsverlichting, installeren we versterkingsverlichting. Die wordt aangestuurd door lichtsensoren buiten de tunnel. Ze meten de lichtintensiteit en passen vervolgens de lichtsterkte in de tunnel aan. Op die manier kunnen de ogen van de bestuurders zich gemakkelijk aanpassen, wat de veiligheid ten goede komt. Tunnel nood- en geleidingsverlichting zorgt ervoor dat in geval van incidenten of calamiteiten de weggebruikers naar de nooduitgang geleid worden. Noodverlichting zorgt ervoor dat de nooduitgangen in de tunnels voldoende verlicht blijven.

Urban – Voor dorpskernen, stadspleinen en historische sites en parken gaat de keuze steeds vaker uit naar flexibele oplossingen die niet alleen zorgen voor veilig verkeer en een veilig gevoel, maar die de unieke omgeving ook na zonsondergang tot zijn recht laat komen. Licht moet een extra dimensie toevoegen aan de beleving van bewoners, voorbijgangers en toeristen.

Architectural lighting – Onze toepassingen voor de verlichting van bijzondere gebouwen en monumenten in het landschap zorgen ervoor dat deze landmarks ook na zondondergang tot hun recht komen. Bij het ontwerp onderzoeken we ook de manier waarop we de lichtelementen kunnen plaatsen zonder schade aan te brengen.

Airport lane guidance systems – Visuele geleidingssystemen voor inkomende en uitgaande vliegtuigen en taxizones van luchthavens.