Als installateur van elektromechanische uitrustingen ontplooit het departement “Roads” een hele waaier aan activiteiten. Wij garanderen de klant een complete service gaande van ontwerp, installatie en integratie tot de indienststelling van de verschillende projecten die ons worden toevertrouwd. Ook het onderhoud gedurende tal van jaren behoort tot dit servicepakket.

Onze werknemers zijn overal 24u op 24 beschikbaar en zijn voorzien van het gepaste materieel en gereedschap. Daarenboven beschikt het departement “Roads” over hoog gekwalificeerd personeel dat constant met de veiligheid begaan is en instaat voor de kwaliteit van de uitgevoerde werken en de geleverde diensten.

Eén van de activiteiten binnen het departement Roads is het leveren, plaatsen en in dienst stellen van onbemande roodlicht- en/of snelheidscamera’s, met inbegrip van het onderhoud. Wij kunnen hierin volledig de verantwoordelijkheid op ons nemen vanaf de studie tot het overmaken van het homologatiedossier en keuringsattest. Wij onderscheiden twee types :

  • De snelheidscamera’s van het type radardetectie. De snelheid wordt gemeten via het principe van het Dopplereffect.
  • Onbemande roodlicht-/snelheidscamera’s op basis van lusdetectie. Door het aanbrengen van twee inductielussen in het wegdek kan de lusdetector zowel de snelheid meten als detecteren of een voertuig door het rode licht rijdt.

Met behulp van de foto-video-uitleesapparatuur kunnen de opnames van de verkeerscamera’s op een eenvoudige wijze verwerkt worden. De gegevens van de overtredingen kunnen via een geheugenkaart en bijhorende kaartlezer worden ingelezen om verder te verwerken tot een proces-verbaal van vaststelling.