On board units – Systemen die zorgen dat op bepaalde trajecten rekeningrijden mogelijk wordt. De unit wordt aan boord geïnstalleerd en geactiveerd en registreert vervolgens het traject dat het voertuig aflegt. Op basis daarvan kan de aanrekening gebeuren.

Voor voertuigen, die aan de tol onderhevig zijn, wordt op bepaalde punten langs het traject via vaste of mobiele portalen gecontroleerd of ze een actieve unit aan boord hebben. Dit systeem hebben we in heel het land uitgerold voor vrachtwagens.

Op een 40-tal plaatsen in België hebben we portieken geplaatst om te controleren of elk voertuig een werkende OBU aan boord heeft.