Door onder meer de beperkte bereikbaarheid en het risico op uitsluiting gelden in tunnels hoge veiligheidsnormen. Om een nauwkeurige monitoring en controle van de verkeersstroom mogelijk te maken, gebruiken we een combinatie van verschillende technologieën, die ook voor parkings gebruikt kunnen worden.

 • ANPR camera’s

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition of automatische nummerplaatherkenning. Het systeem leest de nummerplaten met behulp van digitale beeldanalyse en linkt die data vervolgens aan de informatie in de DIV-databanken. Overheden en veiligheidsdiensten kunnen op die manier bestuurders identificeren. Deze camera’s lezen dus niet enkel de nummerplaten in zijn verschillende combinaties van cijfers en letters, maar kunnen ook de landcodes van de nummerplaten herkennen.

 • CCTV & AID-camera’s

Bedrade of draadloze CCTV-camera’s worden gebruikt in een gesloten circuit om zones te bewaken en beweging te monitoren. Ze worden van in de regiekamer bediend zodat ze bijvoorbeeld kunnen uit- en inzoomen of roteren. Ze leveren beelden in real-time. Opgenomen beelden kunnen achteraf gebruikt worden als bewijsmateriaal in bijvoorbeeld strafzaken.

 • AID camera’s (Automatische Incident Detectie)

Deze camera’s kunnen autonoom verstoringen detecteren en signaleren. Ze worden bijvoorbeeld ingeschakeld om in tunnels incidenten te melden, rookontwikkeling te detecteren of de bezettingsgraad in een omschreven gebied te controleren.

 • VMS (Variable Message Systems)

VMS-borden worden doorgaans gebruikt boven de rijstroken van autosnelwegen om bestuurders in te lichten over uiteenlopende gebeurtenissen die hun reis kunnen beïnvloeden. Door hun oppervlakte en de ledtechnologie waarmee ze zijn uitgerust, kunnen ze zowel pictogrammen als geschreven boodschappen aan. We onderscheiden :

 • RSS – rijstrooksignalisatie: aanduiding van de snelheid of picto’s boven elke rijstrook
 • (R)VMS: picto’s en tekstboodschappen naast of boven de rijweg
 • Detectielussen

Aan de hand van dubbele detectielussen die in het wegdek worden ingeslepen, kan van elk voertuig zowel de snelheid als de lengte bepaald worden. Op die manier kunnen motorvoertuigen, personenwagens, lichte vrachtagens, bussen en de verschillende combinaties van trekkers en aanhangers onderscheiden worden. Deze informatie wordt overgemaakt aan het DTM-systeem die deze informatie verder zal verwerken

 • DTM (Dynamic Traffic Management)

Via verschillende sensoren of detectielussen in het wegdek wordt de verkeersintensiteit en snelheid op elk baanvak gemonitord. Zo kunnen files gedetecteerd worden en kunnen de automobilisten via de VMS-borden tijdig verwittigd worden om hun snelheid aan te passen of alternatieve routes te gebruiken.

 • Tunnelverlichting

Tunnelverlichting bestaat uit twee delen. Behalve een basis doorgangsverlichting, installeren we versterkingsverlichting. Die wordt aangestuurd door lichtsensoren die buiten de tunnel worden gemonteerd. Ze meten de lichtintensiteit en passen vervolgens de lichtsterkte in de tunnel aan. Op die manier kunnen de ogen van de bestuurders zich gemakkelijk aanpassen, wat de veiligheid ten goede komt.

 • Tunnel nood- en geleidingsverlichting

Geleidingsverlichting zorgt ervoor dat in geval van incidenten of calamiteiten de weggebruikers naar de nooduitgang geleid worden. Noodverlichting zorgt ervoor dat de nooduitgangen in de tunnels voldoende verlicht blijven.

 • Tunnelventilatie

Tunnelventilatie zorgt ervoor dat er voldoende luchtcirculatie in een tunnel is is. Een monitorsysteem houdt de luchtkwaliteit voortdurend in de gaten en stuurt via ventilatoren die in de tunnelpijp zijn opgesteld de kwaliteit bij. In geval van brand kan het systeem er ook voor zorgen dat de rook naar buiten wordt geëvacueerd.

 • Parking guidance

Dynamische parkeergeleidingssystemen gidsen de bestuurders, aan de hand van elektronische borden, naar lege parkeerplaatsen. Ze houden meteen rekening met de verkeersdrukte en de bezetting van de verschillende aangesloten parkings en gedefinieerde parkeerplaatsen. Hierdoor wordt de reistijd naar beschikbare parking herleid en wordt ook de CO2 uitstoot verminderd.

 • Shop and go parking

Smart parkingsystemen die ervoor zorgen dat bepaalde parkeerplaatsen niet de hele dag bezet blijven maar enkel gebruikt worden door kortparkeerders. Het systeem slaat alarm bij parkeerwachters als bestuurders een parkeerplaats te lang in bezetten.

 • Weight in Motion

Via druksensoren in het wegdek kan de asbelasting van een voertuig opgemeten worden. Aan de hand van deze metingen kunnen voertuigen, die vermoedelijk in overtreden zijn, worden afgeleid naar een vaste asweger. Daar wordt de belasting op elke as van het voertuig nagemeten.

In de toekomst zouden deze systemen voldoende betrouwbaar moeten zijn om autonoom te kunnen werken en elke overtreden automatisch te kunnen beboeten. Overladen vrachtwagen zijn immers verantwoordelijk voor slechte kwaliteit van het wegdek (spoorvorming).