Met behulp van onze camera’s, sensoren en aangepaste analysesoftware wordt de monitoring van verkeerstromen en afwijkende bewegingen op de weg mogelijk. Onze systemen laten politie en bewakingsdiensten toe op een efficiënte manier controles uit te oefenen en verkeersstromen te beheren.

  • Flitspalen komen in actie wanneer voertuigen op een bepaalde locatie de snelheidslimieten overschrijden of het rode verkeerslicht negeren en/of de snelheidslimiet overtreden. De geregistreerde beelden van deze ‘flitspalen’ worden door de overheid gebruikt om bestuurders of eigenaars te identificeren en vervolgens te beboeten of te vervolgen. Door de ANPR-technologie op deze beelden toe te passen kunnen deze overtredingen automatisch verwerkt worden.
  • AID camera’s (Automatische Incident Detectie) kunnen autonoom verstoringen detecteren en signaleren. Ze worden bijvoorbeeld ingeschakeld om in tunnels incidenten te melden, rookontwikkeling te detecteren of de bezettingsgraad in een omschreven gebied te controleren.
  • Trajectcontrole is een slimme combinatie van camera’s met nummerplaatherkenning en een backoffice-toepassing. Elk voertuig dat door een ANPR-camera geregistreerd wordt krijgt een tijdstempel, waardoor kan bepaald worden of het zich tussen twee punten aan de opgelegde snelheid hield. Is dat niet het geval, dan worden ze geïdentificeerd en beboet.
  • E-tolling – Systemen die zorgen dat op bepaalde trajecten rekeningrijden mogelijk wordt. Ze werken aan de hand van een on-bord-unit die in de voertuigen wordt geplaatst. Dit systeem hebben we in heel het land uitgerold voor vrachtwagens.
  • Lage emissiecontrole – Een systeem dat op basis van nummerplaatherkenning en een koppeling met een database nagaat of voertuigen in bepaalde zones toegelaten worden. Voldoen de motoren niet aan de uitstootnormen, dan kunnen de eigenaars geïdentificeerd en beboet worden. Antwerpen, Gent en de Haven van Antwerpen en het Brussels Gewest zijn intussen met dergelijk syteem uitgerust.