Delen van camerabeelden voor preventie, veiligheid en hulpverlening

Het videobeschermingsproject van het Brussels Gewest (VPRB) heeft als doel de beelden van de bewakingscamera’s van verschillende publieke partners, waaronder de 6 politiezones, de 19 gemeenten, de Haven van Brussel, MIVB, … samen te brengen en te delen. ENGIE Fabricom staat in voor de installatie van de bewakingscamera’s en de software.

Dankzij deze performante technische oplossing is het nu mogelijk om beelden uit te wisselen waardoor de verschillende partners tijd winnen en efficiënter te werk kunnen gaan.

Nood aan een overkoepelend veiligheidsproject

Het project sluit nauw aan bij het engagement van ENGIE om steden en gemeenten intelligenter, energiezuiniger, veiliger en duurzamer te maken en te evolueren naar het globale concept Smart City.

Het videobeschermingsprogramma vormt een onmisbare schakel in de keten preventie – veiligheid – hulpdiensten. De mutualisering van de camerabeelden zorgt voor:

  • een betere coördinatie van de interventies op het terrein
  • de realtime opvolging van incidenten
  • preventie en repressie van criminaliteit en terrorisme
  • snellere en doelgerichtere interventies

Het videobeschermingsproject zal ook bijdragen tot een toename van de veiligheid op de weg en een efficiënter beheer van de informatie bij ongevallen of manitestaties.

De rol van ENGIE Fabricom

ENGIE Fabricom is verantwoordelijk voor de installatie van 2 000 videobewakingscamera’s en van de software voor het beheer van de video’s in 2 datacenters. Op termijn zullen daar de beelden van 15 000 camera’s in het Brussels Gewest bewaard worden.

Daarnaast staan we ook in voor de installatie van de (analyse)software bij elk van de partners in het project.