Werken ter uitbreiding van het elektriciteitsnet in België

In november 2017 huldigde Elia de nieuwe hoogspanningsverbinding Stevin in. Deze lijn versterkt het net tussen Zomergem en Zeebrugge. De experten van ENGIE Fabricom stonden in voor de installatie van de masten en kabels.

Het Stevinproject van Elia is een antwoord op vier belangrijke behoeften van het Belgische elektriciteitsnet:

  1. Het maakt het mogelijk om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren.
  2. Het maakt een internationale onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk mogelijk, waardoor de in- en uitvoercapaciteit tussen beide landen versterkt wordt.
  3. De uitbreiding van het 380 kV-net in het Stevinproject zorgt voor een belangrijke verbetering van de elektriciteitsbevoorrading in de West-Vlaamse regio en maakt de verdere economische ontwikkeling mogelijk van de haven van Zeebrugge.
  4. Het realiseert een link met de bijkomende productie-eenheden van duurzame energie (wind, zon, biomassa, warmtekracht …) uit de kuststreek.

Grootste hoogspanningsproject in 40 jaar

De bouw van de 47 km lange hoogspanningslijn tussen het nieuwe hoogspanningsstation van Zeebrugge en het bestaande station van Horta in Zomergem is een van de grootste projecten in zijn soort sinds 40 jaar. De lijn kan een energiecapaciteit tot 3 000 megawatt vervoeren, het equivalent van drie grote kerncentrales.

Tussen Brugge en Damme wordt de verbinding uitgevoerd met een ondergrondse kabel. Om de verbinding tussen de luchtlijnen en de ondergrondse kabel tot stand te brengen, moeten 2 nieuwe hoogspanningsstations gebouwd worden (Stations De Spie en Van Maerlant).

De rol van ENGIE Fabricom

ENGIE Fabricom stond in voor de montage van de hoogspanningsmasten en de installatie van de geleidingskabels. Door de dichtbebouwde omgeving langs het tracé en de kruising met drukke verkeersaders en een onderliggende hoogspanningslijn maakten onze montageploegen gebruik van een helikopter om het nylontouw aan de hoogspanningsmasten te bevestigen.  Uit veiligheidsoverwegingen installeerden we houten portieken boven de verkeerswegen en  bouwden we een unieke constructie met twee telescopische kranen om te vermijden dat het trektouw op de bestaande hoogspanningslijn zou terechtkomen.  De hele operatie verliep feilloos.