Klassieke watertellers meten het waterverbruik bij particulieren, maar dat is dan ook hun enige functie. In opdracht van de Antwerpse drinkwatermaatschappij Water-link installeerde ENGIE Fabricom, bij wijze van proef, duizend slimme tellers die meer kunnen dan enkel meten. De positieve resultaten overtuigde Water-link om vanaf het najaar van 2018 alle oude meters te vervangen.

Belgische primeur

De lancering van intelligente meters is een primeur voor ons land. Het zal een duurzamer beheer en een betere beheersing van het waterverbruik toelaten. ENGIE Fabricom werd in joint venture met de Belgische onderneming Hydroko geselecteerd om de eerste intelligente watermeters van het land te ontwikkelen en te installeren bij duizend particulieren en een twintigtal  industriële klanten.

De gegevens van de slimme meters worden doorgestuurd via het ENGIE M2M netwerk, verzameld door Hydroko en geanalyseerd door Water-link. Deze gegevens zullen het leven van de gebruikers en de netbeheerder vereenvoudigen. Hoe?

  • Een toename aan comfort voor de gebruiker die niet langer de stand moet doorgeven of thuis moet zijn voor het aan- of afsluiten van een meter. Alles wordt beheerd via het netwerk en de slimme meter.
  • Een betere opvolging van de facturatie : geen onaangename verrassingen meer wanneer de factuur in de bus valt. Eigenaars van een slimme meter weten steeds in real time hoeveel ze verbruiken.
  • Beperken van schade bij een breuk in de leiding of wanneer vorst dreigt. De meter kan snel vanop afstand afgesloten worden. Hij maakt het ook mogelijk lekken te detecteren en meteen een interventieteam uit te sturen.
  • Toename van de veiligheid: met de slimme meter is het risico dat de klant oplichters aan de deur krijgt, die zich uitgeven voor werknemers van de watermaatschappij, verleden tijd.
  • Duurzaam beheer : een nauwgezette opvolging van het waterverbruik zal ook aanzetten tot een rationeler gebruik van water.

De rol van ENGIE Fabricom

Vanaf het najaar van 2018 installeren we over een periode van 3 tot 4 jaar nog eens 160 000 slimme meters zodat tegen eind 2020 elke Antwerpenaar er gebruik van kan maken.

Sigfox van ENGIE M2M

De slimme meters communiceren met Water-link via het netwerk dat ENGIE M2M uitbouwt en beheert, met behulp van de connectiviteitsoplossing van Sigfox voor ‘The Internet of Things’.

Sigfox staat volledig los van bestaande communicatienetwerken zoals die voor smartphones. Op dit netwerk verloopt de communicatie in twee richtingen: de meters versturen niet alleen boodschappen op het netwerk, ze kunnen er ook ontvangen. Ze kunnen dus van op afstand worden bediend. Bovendien gebruikt Sigfox een speciale bandfrequentie waarmee de golven zelfs in moeilijk bereikbare plaatsen kunnen doordringen, zoals kelders in stedelijke gebieden. Daar komt nog bij dat de batterijen in de meters uitzonderlijk lang meegaan, omdat de technologie van Sigfox 200 tot 600 keer minder stroom verbruikt dan de klassieke cellulaire netwerken.