Verkeer en leefbaarheid optimaliseren

Het Noorderlijnproject moet het noorden van Antwerpen beter bereikbaar maken met de tram. De ingrijpende werken, die startten in 2016 en ruim vier jaar zullen duren, moeten ook de Noorderleien en andere verkeersassen verkeersveiliger maken.

De aanleg van deze tramlijn kadert in het Masterplan 2020 van de Vlaamse overheid. Dankzij de infrastructurele aanpassingen langsheen het uitgebreide traject moet de bereikbaarheid van de stad Antwerpen en de Antwerpse haven veiliggesteld worden voor alle vervoersmiddelen. Alle ingrepen moeten bovendien de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verbeteren en de leefbaarheid van de stad garanderen.

De rol van ENGIE Fabricom

De doorstroom van het verkeer verbeteren en meewerken aan de transformatie naar duurzame mobiliteitsoplossingen behoort tot de kernactiviteiten van ENGIE Fabricom. We zijn dan ook blij om als één van de aannemers binnen het consortium Tramcontractors NV te kunnen instaan voor:

  • De elektromechanische werken voor alle tramwissels.
  • Het opstellen van een glasvezelnetwerk voor de communicatie en sturing.
  • De vernieuwing van de openbare verlichting en de verkeerslichten voor het geheel van het project.
  • Het aanleggen van de bovenleidingen voor de nieuwe tramlijnen, over een afstand van 7 km.
  • De installatie van 5 tractiestations voor de omvorming van de energie tussen het  hoogspanningsnet en het tramnet.
  • Alle elektromechanische werken in het gedeelte van de verbinding met de Livan premetrotunnel (verlichting, signalisatie, …).
  • Het vernieuwen van alle elektromechanische installaties in het premetrostation Opera.
  • De hydraulische en elektromechanische werkzaamheden voor de renovatie van de Londenbrug.
  • Alle technische installaties in de nieuwe ondergrondse parking en in de tunnel onder het Operaplein/Rooseveltplein (verkeersregelinginstallaties, verlichting, brandblusinstallaties en de branddetectie, …)