Het Nemo Link-project van netbeheerder Elia moet zorgen voor een vlotte uitwisseling van elektriciteit tussen België en het Verenigd Koninkrijk door middel van onderzeese kabels.

Bijdragen aan een geïntegreerde energiemarkt

Nemo Link bestaat uit onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels die, aan beide kanten van de Noordzee verbonden zijn met een conversiestation en een hoogspanningsstation. Die moeten toelaten dat elektriciteit in beide richtingen tussen de twee landen zal kunnen stromen. In België werd de industriezone Herdersbrug in Brugge uitgekozen als locatie voor het conversiestation en het hoogspanningsstation.

Met de onderzeese verbinding tussen het Verenigd Koninkrijk en ons land zetten we een belangrijke stap verder in de richting van een geïntegreerde energiemarkt.

De rol van ENGIE Fabricom

In opdracht van hoofdcontractor Siemens staat ENGIE Fabricom onder meer in voor de mechanische en elektrische montage van het conversiestation en voor de installatie van alle gerelateerde bouwtechnieken.

ENGIE Fabricom stond in voor:

  • Building Services: verwarming, ventilatie, airco, verlichting, brandbeveiliging, camerabewakingscamera’s en sanitair voor het conversie- en hoogspanningsstation.
  • Installatie van de HVDC-apparatuur van het eigenlijke convertorstation op de site in Herdersbrug.