De Londenbrug en de Mexicobrug vormen belangrijke verkeersassen tussen de dokken van het Eilandje in Antwerpen. In het kader van het Noorderlijnproject, die een betere verkeersdoorstroming mogelijk moet maken, moesten de bruggen grondig gemoderniseerd worden.

Trams over de Londenbrug

De Noorderlijn zorgt onder meer voor een tramverbinding tussen de Antwerpse binnenstad, via het Eilandje, naar het noorden van de stad. Er werd geopteerd om de bestaande brug volledig te vervangen door een nieuwe, veel bredere variant waar naast voertuigen, fietsers en voetgangers nu ook in alle veiligheid een tram over rolt.

Restauratie van de historische Mexicobrug

Ook de historische basculebrug tussen het Houtdok en het Kattendijkdok moest uitgerust worden met een dubbel tramspoor. Aangezien zowel de beweegbare brug als het bijhorende machinegebouw beschermd erfgoed zijn, gebeurde de restauratie met respect voor de oude technieken.

De rol van ENGIE Fabricom

De teams van ENGIE Fabricom stonden in voor  het uitvoeringsontwerp, de elektriciteit, de mechanica, de hydraulica en de volledige aansturing, monitoring en afstandssturing van de bruggen.