Voor KMO’s die hun eigen groene energie willen produceren

Om de mogelijkheden voor de productie van groene energie verder uit te breiden, sloot ENGIE een commerciële overeenkomst met het Belgische Fairwind, fabrikant van kleine windturbines met verticale as. Met een capaciteit tussen 10 en 50 kW zijn deze turbinnes uitermate geschikt voor KMO’s en landbouwbedrijven. Bovendien zorgen ze voor een daling van de elektriciteitsfactuur met 10 tot 30% en leveren ze lokaal geproduceerde, groene energie. Hiermee breidt ENGIE haar aanbod aan groene en innovatieve oplossingen voor de B2B klanten verder uit.

Waalse watermaatschappij kiest voor Fairwind

De kleine windturbines op een verticale as van Fairwind bieden tal van voordelen: ze zijn robuust, hebben een eenvoudig ontwerp en een beperkte geluidshinder in vergelijking met grote windturbines. Deze windturbines, geplaatst met respect voor de omgeving, leveren groene en lokale energie. Bovendien zorgen ze voor een daling van de elektriciteitsfactuur met 10 tot 30%. De kleine windturbines bestaan in twee modellen: een met een hoogte van 10 meter en een van 30 meter hoog, zoals de windturbine geïnstalleerd in Écaussinnes voor de Waalse watermaatschappij, die 100 MWh per jaar zal produceren. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer twintig gezinnen.

De rol van ENGIE Fabricom

  • Haalbaarheids- en rendementsstudies
  • Opvolgen van de vergunningsaanvraag
  • Subsidieaanvraag of reserveren van groenestroomcertificaten
  • Installatie van de windturbine en aansluiting op het elektriciteitsnet
  • Onderhoud van de turbine
  • Offerte voor de aankoop van groenestroomcertificaten
  • Netinjectie