Om spoorongevallen te kunnen vermijden, is een optimale communicatie nodig tussen de computergestuurde seinhuizen en de bestuurders in de treinen. De uitrol van het ETCS Level 2-systeem over heel het Belgische spoorwegnet zorgt ervoor dat de treinbestuurder een uiterst betrouwbaar instrument ter beschikking heeft om zijn job op een veilige manier uit te voeren.

ETCS heeft niet alleen betrekking op de stop lichten maar op de hele signalisatie. Daartoe wisselt ETCS informatie uit met de boordcomputer van de trein. Het controleert de snelheid van de trein en stuurt waarschuwingssignalen naar de bestuurder. Het systeem kan ook de besturingvan op afstand regelen: als de train aan een te hoge snelheid rijft, zal het systeem bijvoorbeeld automatisch afremmen.

Optimale communicatie tussen signalisatie en bestuurder

ETCS telt drie niveaus. Niveau 1 werd reeds geïnstalleerd en maakt het mogelijk om de snelheid van de trein voortdurend te controleren, een noodstop uit te voeren wanneer de bestuurder door een rood licht rijdt en alle signalisatie-informatie door te sturen naar de boordcomputer van het voertuig. Het kan zelfs eventuele fouten van de bestuurder corrigeren door de snelheid van de trein automatisch aan te passen bij het naderen van een rood licht. België is een van de eerste Europese landen die dit systeem heeft geïnstalleerd.

Na het afwerken van de implementatie van de TBL1+ bakens, zal de installatie van de globale ETCS starten. Dit zal tot 2022 duren. Tegen 2025 zal ETCS als standaard dienen voor alle operatoren op het Belgisch netwerk.

Vervolgens kan er in een volgende fase naar een homogene versie van ETCS niveau 2 overgestapt worden, waarschijnlijk in 2030. Dat moet de communicatie tussen het signalisatiesysteem en de trein nog verbeteren.

De rol van ENGIE Fabricom

Voor deze opdracht werken we samen in een tijdelijke handelsvennootschap met Siemens.

De teams van ENGIE Fabricom houden zich bezig met:

  • de installatie van alle materiaal un en rond de sporen.
  • de vervanging van de 360 oude seinhuizen door een dertigtal nieuwe modellen die betrouwbaarder en veiliger zijn.
  • de bekabeling voor het ETCS-systeem.
  • alle signalisatie langs de sporen, o.a. de rode lichten.