De energiebevoorrading garanderen

Datacenters zijn energieveelvraten. Voor het vernieuwde datacenter van Crystal Computing in de buurt van Saint-Ghislain, realiseerde ENGIE Fabricom in opdracht van Elia een dubbele ondergrondse verbinding met 3x150kV stroomkabels, voorzien voor een gemiddeld energieverbruik van 40GWh.

Om de energievoorziening naar het datacenter ook in de toekomst te garanderen hebben we een dubbele ondergrondse 150kV-verbinding getrokken tussen het hoogspanningsstation van Ville-sur-Haine en Petit Marais 2. Het gaat om een ondergrondse leiding van +/- 17.25 km langs de nationale wegen en het kanaal.

Gestuurde horizontale boringen

De aanleg van de kabels vergde gespecialiseerde boringen in rotsachtige ondergrond, onder belangrijke obstakels zoals het kanaal van Nimy.

Onze teams hebben de nodige expertise in Horizontale Gestuurde Boringen (HDD – Horizontal Directional Drilling). Daardoor kunnen we ondergrondse infrastructuurprojecten realiseren volgens het ‘no-dig’-principe. Deze techniek is nauwkeurig, efficiënt en heeft drie grote voordelen:

  1. beperking van de omgevingshinder
  2. snelle uitvoering
  3. minimaal grondverzet

Wij beschikken over HDD-machines om boringen te verrichten tot een lengte van 600m en diameters tot 600mm. Daardoor kunnen we alle plaatsingstechnieken voor nutsleidingen aanbieden in eigen beheer en zijn we niet afhankelijk van onderaannemers.

De rol van ENGIE Fabricom

ENGIE Fabricom stond eveneens in voor:

  • Het graven van sleuven over een afstand van ongeveer 11 km, langs de rijkswegen en de Chemin de Halage.
  • 14 gestuurde boringen
  • De installatie van 2 x 4 km wachtbuizen
  • Het trekken van 150kV-kabels en buizen voor optische vezels