Het correct functioneren van de installaties garandeert een optimaal brouwproces

België is een bierland en over heel het land bevinden zich brouwerijen. Voor de goede werking van deze complexe industriële installaties met uitermate precieze processen wordt beroep gedaan op experten. ENGIE Fabricom staat in voor de bouw en het onderhoud van deze installaties. Onder meer de brouwerij van Chimay, AB Inbev en brouwerij Mertens doen geregeld een beroep op ons. Wij zorgen ervoor dat hun machines en installaties werken volgens de hoogste technische normen, zodat zij op hun beurt kunnen zorgen voor het beste Belgische bier.

Van elektriciteit tot piping en machineveiligheid

Een brouwerij is gemaakt om met verschillende ingrediënten en een uitgekiend proces een uitmuntende drank te maken. Daartoe is een installatie nodig die zowel op elektrisch als mechanisch vlak als wat de sturing van de systemen betreft geen improvisatie toelaat. Wij zorgen met zowel eenvoudige aanpassingen als door middel van complexe totaalprojecten dat de brouwers optimaal van hun installatie gebruik kunnen maken.

De rol van ENGIE Fabricom

In Chimay tekenden we onder meer voor de elektrische werken aan de nieuwe bottellijn:

  • renovatie en installatie van een onderstation voor zowel hoog- en laagspanning;
  • installatie van een generator die in staat is om de elektriciteit van de twee productielocaties over te nemen;
  • synchronisatie met het stroomnet.

Voor AB Inbev in Jupille staan we in voor de elektrische en mechanische verbeteringswerken, de piping, … We zorgen er ook voor de beveiliging van de transportlijnen (nieuwe sensoren, opvolging van de flessen, … )

Voor de brouwerij Martens zorgden we voor:

  • de installatie van een Cleaning in Place (CIP) installatie; zelfreinigend systeem
  • bekabeling (instrumentatie)