In 2018 bundelde het AZ Sint-Maarten ziekenhuis de drie voormalige campussen (campus Rooienberg in Duffel en campussen Leopoldstraat en Zwartzustersvest in Mechelen) in één nieuw ziekenhuis. Met een oppervlakte van 100 000 m² is er plaats voor een 750-tal bedden. Het technisch beheer werd volledig toegekend aan ENGIE, van de bevoorrading aan medische gassen en elektriciteit tot de verwarming en koeling.

Eén enkel aanspreekpunt voor alle technieken

ENGIE Fabricom en ENGIE Axima brachten hun middelen en knowhow samen en haalden de aanbesteding binnen voor het technisch beheer waarbij de klant één aanspreekpunt had voor alle technieken. Op bepaalde momenten waren meer dan 250 medewerkers van ENGIE actief op de werf waarbij ze hun kennis en ervaring bundelden. Een geslaagde samenwerking die een mooie weerspiegeling is van de synergie binnen ENGIE.

Energie-efficiëntie en duurzaamheid

Eén van de grote uitdagingen voor ziekenhuizen vandaag bestaat erin om binnen een strikt wettelijk kader en een almaar krimpend budget kwalitatieve zorg te leveren. Dit vereist een zeer efficiënt beheer, meer bepaald van het energieverbruik. Energie is, gezien de behoeften van een ziekenhuis, immers een grote post in het budget.

ENGIE heeft voor wat energie betreft, zeer sterk ingezet op duurzaamheid. Het regenwater wordt bijvoorbeeld opgevangen om de toiletten van water te voorzien. Er werd onder de parking een BTES (Borehole Thermal Energy Storage) gebouwd met 200 putten voor ondergrondse energie-opslag. Tijdens de zomer wordt koud water gebruikt voor de koeling en tijdens de winter wordt het warme water gebruikt om de koude ventilatielucht voor te verwarmen. Er zijn ook twee warmtekrachtkoppelingsinstallaties waardoor het ziekenhuis de grote verwarmingsketels enkel gebruiken wanneer nodig.

ENGIE Fabricom spitst zich toe op:

  • het geïntegreerd gebouwenbeheersysteem dat ervoor zorgt dat alle investeringen in energiebesparende maatregelen optimaal op elkaar worden afgestemd
  • elektrische installaties
  • HVAC-installatie
  • sanitair
  • buizenpost
  • cleanroomtechnologie
  • patiëntenoproepsysteem
  • installatie voor medische gassen
  • de informatie- en communicatie-infrastructuur
  • beveiligingssystemen