Zich aansluiten op een warmtenet heeft veel voordelen: kostenefficiëntie en stabiliteit op vlak van kosten, betrouwbaarheid van de installaties, eenvoud van de werking comfort en veiligheid van de gebruikers. Het gebruik van hernieuwbare energie en restwarmte beperkt jaarlijks de uitstoot van honderdduizenden tonnen CO₂ in de atmosfeer.

ENGIE Fabricom beheerst deze technologie volledig en de synergiën binnen de ENGIE Groep stellen ons in staat om een all-in dienst aan te bieden, van installatie tot onderhoud, met integratie van alle disciplines. ENGIE Fabricom beschikt over veel referenties op dit vlak. Het meest recente voorbeeld vinden we in Antwerpen.

Blue Gate Antwerp : toekomstig duurzaam bedrijventerrein

Blue Gate is een belangrijk herontwikkelingsproject van de industriële terreinen gelegen aan de Schelde. Deze site van 63 hectare is voorbehouden voor innovatieve ondernemingen die actief zijn in het ontwikkelen van duurzame technologieën.

De teams van de divisie Industrie Zuid van ENGIE Fabricom hebben er een warmtenet geïnstalleerd, die een 40-tal toekomstige bedrijven zal bevoorraden.

In Antwerpen zorgt ENGIE Fabricom voor het trekken van de leidingen. De ingenieurs zullen  eerst een traject bestuderen die rekening zal houden met al de technische aspecten van de warme ondergrondse leidingen. We hebben teams die gespecialiseerd zijn in het leggen van industriële leidingen en die expert zijn in het maken van sleuven, het aanleggen en isoleren van leidingen, het aanvullen en het operationeel maken van het systeem. Het warmtenet – tijdelijk aangesloten op een gasketel– zal later worden aangesloten op een CO2-vrij warmtenet.

Nieuw Zuid: een toekomstig duurzame woonwijk

ENGIE werkt ook aan de installatie van het warmtenet dat de nieuwe woonwijk Nieuw Zuid zal verwarmen in opdracht van het Warmte@Zuid consortium. Nieuw Zuid wil een duurzame woonwijk worden en draagt zo bij aan de ambitie van de stad Antwerpen om de stedelijke en Europese klimaatdoelstellingen te behalen.

Andere referenties van ENGIE Fabricom

Dit is niet de eerste keer dat Industrie Zuid dergelijke warmtenetten heeft geïnstalleerd. In Brussel heeft de divisie van ENGIE Fabricom de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek aangesloten op het winkelcentrum Docks en is momenteel bezig met de installatie van het warmtenet in het Koninklijk domein van Laken, dat met hetzelfde netwerk verbonden zal zijn.

Contact Industrie Sud
Erwin BAL
erwin.bal@engie.com