ENGIE Fabricom zal een twintigtal kruispunten uitrusten met radars

ENGIE Fabricom kreeg van het Waals Gewest de overheidsopdracht toegekend voor het uitrusten van de gevaarlijkste kruispunten in Wallonië met radars die detecteren wanneer automobilisten het rood licht negeren.

Onze teams zijn reeds actief op vier werven waar de snelheidsmeters operationeel zullen zijn in de eerste helft van 2019. Het gaat om de N63 in Neupré, de N3 in Ans, de N5 in Loverval en het kruispunt van de N958 en de N93 in Suarlée.

Spitstechnologie

De radars die momenteel geïnstalleerd worden, behoren tot de meest performante van de markt. Met 20 miljoen pixels dekken ze een wegdek tot 150 meter en kunnen ze gelijktijdig de snelheid van meerdere voertuigen meten over een breedte van vier baanvakken. Ze zijn bovendien in staat om snelheden tot 300 km/u te meten.

Veiliger en duurzamer wegvervoer

Met dit project bevestigt ENGIE Fabricom haar engagement om bij te dragen tot veiligere wegen en een vlottere doorstroom van het verkeer. Naast slimme verkeerslichten, bieden onze teams een waaier aan technologische oplossingen, zoals systemen die multimodaal transport aanmoedigen, nummerplaatherkenning (inclusief Low Emission Zone), systemen die de verkeersstromen in kaart brengen en intelligente ledverlichting.