ENGIE Fabricom heeft vanochtend beslist om uit voorzorg het atelier van Aartselaar tijdelijk te ontruimen.

In het kader van het asbestbeheersplan worden er op regelmatige basis luchtstalen genomen en geanalyseerd. Op basis van de laatste resultaten werd beslist om het atelier tijdelijk te sluiten en zo de veilige werkomstandigheden van de medewerkers te garanderen.

Er word nu bekeken welke acties ondernomen zullen worden om de continuïteit van de activiteiten zoveel mogelijk te garanderen en de impact op onze klanten en business partners tot een minimum te beperken.