Drones worden niet langer enkel ingezet voor recreatieve en militaire doeleinden. Het gebruik ervan heeft immers een hoge vlucht genomen. Tegenwoordig vinden ze hun toepassing in tal van sectoren. Bij ENGIE gebruiken we ze bijvoorbeeld om centrales te inspecteren en te controleren, maar ook voor de installatie of het onderhoud van hoogspanningslijnen. Agoria publiceerde op 22 mei een nieuwe studie over het gebruik van drones in België die ze door PricewaterhouseCoopers (PWC) liet uitvoeren. Ook ENGIE Fabricom droeg haar steentje bij aan de studie en deelde haar expertise.

ENGIE Fabricom lanceerde de voorbije jaren een aantal pilootprojecten waarbij gebruik wordt gemaakt van drones.

Zo testte ENGIE Fabricom in 2016 het gebruik van drones voor de installatie van een hoogspanningslijn voor Elia op het Stevin project in Eeklo. Het ging om een première op het Belgisch grondgebied die succesvol werd uitgevoerd door onze teams. Gezien de strenge wetgeving die van toepassing is in België, werd er voor deze testcase specifieke toestemming verleend vanuit de overheid.

Deze toepassing biedt heel wat voordelen voor de klant: zo kan het risico in vergelijking met een installatie via helikopter beperkt worden, kunnen de werken sneller uitgevoerd worden en kan de kostprijs verlaagd worden.

Daarnaast loopt er eveneens een test waarbij drones ingezet worden voor het reinigen van isolatoren op hoogspanningskabels. Een taak die vandaag manueel wordt uitgevoerd door medewerkers die bovenop de pylonen moeten klimmen om de reiniging uit te voeren. Samen met het Research & Development team van de ENGIE Groep, wordt deze oplossing momenteel verder verfijnd om het eindresultaat te optimaliseren. Ook deze drone-toepassing zorgt voor toegenomen efficiëntie bij de uitvoering van de werken.

ENGIE gebruikt al enkele jaren drones en robots om inspecties en controles uit te voeren in centrales. Drones zijn namelijk makkelijk bestuurbaar, zeer wendbaar en kunnen ingezet worden om moeilijk bereikbare installaties te inspecteren of wanneer de inspectie een risico inhoudt voor de persoon die ze uitvoert. Deze inspecties zijn niet alleen veiliger omdat het gebruik van drones het risico op persoonlijke ongevallen tot bijna nul herleidt, maar het is ook kostenefficiënter omdat het minder tijd en mankracht vraagt. ENGIE beschikt zelf niet over drones, maar doet beroep op externe partners die hun toestellen aanpassen aan de noden van ENGIE. Gaat het bijvoorbeeld om een inspectie van een ketel waar veel stof in de atmosfeer zit, dan bouwen ze hun drones om zodat ze ertegen bestand zijn.

De studie van Agoria bekijken.