De tijd dat openbaar vervoer in het verdomhoekje zat, is voorbij. “ENGIE schakelt een versnelling hoger en heeft het liever over mobiliteitsoplossingen”. We nemen een tienbeurtenkaart en doen een rondje langs trein, tram, metro (en bus!). Zo merken we meteen dat ENGIE overal in België voor vlotter en veiliger verkeer zorgt.

De uitspraak hierboven, over mobiliteitsoplossingen, is van Filip Cocquereaux, Divisie Manager bij ENGIE Fabricom. “We werken binnen ENGIE alsmaar meer sàmen aan een betere mobiliteit. Vroeger dacht de klant veel meer in hokjes. Nu zijn er minder niches, ontstaan er nieuwe markten, een nieuwe aanpak én meer synergieën.” Ook de klant heeft er oor naar: moet hij in een ondergrondse metrokoker de hoogspanningskabels vernieuwen, dan kan hij binnen dezelfde Groep net zo makkelijk ook de ventilatiekokers vernieuwen of onderhoud uitvoeren op de signalisatie. Interessanter voor ENGIE, maar ook voor de klant en de eindgebruiker, omdat de werken vlotter kunnen verlopen en de metro sneller terug beschikbaar is.

Liefst binnen de Groep

“Meestal is ENGIE Fabricom de overkoepelende eerste gesprekspartner. Nadien zoeken we per project naar de beste partners voor bijvoorbeeld onderhoud en koeling. Logisch dat we eerst binnen de ENGIE Groep kijken. Bijvoorbeeld toen we het contract om de Leopold II-tunnels te vernieuwen binnenhaalden, deden we beroep op ENGIE Axima voor de ventilatie en op studiebureau Tractebel. ENGIE Axima heeft ook samen met ENGIE Fabricom gewerkt aan de vernieuwing van het metrostation van Anderlecht, in opdracht van de MIVB.

Metro: ondenkbaar zonder ons

Kijken we naar de verschillende mobiliteitsoplossingen, is het haast ondenkbaar dat ENGIE er niét bij betrokken is. Neem het Belgische metronetwerk: ENGIE Fabricom zit al van bij het begin, nu veertig jaar geleden, aan tafel. “In die tijd hadden we nog twee volkomen gescheiden werelden: de tram liep bovengronds, de metro ondergronds. Ieder met zijn directie. Nu denkt de klant vanuit één en dezelfde mobiliteitsoplossing en verwacht van ons hetzelfde”, zegt Filip Cocquereaux. “Voor het Brusselse metronet zijn we intussen van onschatbare waarde. We zijn bij alle aspecten betrokken, zowel bij het onderhoud en vernieuwen van het bestaande netwerk (het trekken van optische- vezelkabels, het vernieuwen van transformatoren) als bij de uitbouw van nieuwe stations.”

Op het kruispunt van grote projecten

Mobiliteit vraagt vaak om ingrijpend grote projecten, en het Noorderlijn-project is misschien wel het beste voorbeeld. Onder die naam vernieuwen we de tram-, premetro- en wegeninfrastructuur tussen het Noorden van Antwerpen en de binnenstad. “Letterlijk en figuurlijk zitten we daar op een kruispunt van soms tegenstrijdige stads- en particuliere belangen. Tel daarbij nog de belangen van alle mobiliteitspartijen, die tram, bus, premetro en wegvervoer allen prioritair en veilig over het kruispunt willen loodsen. En tot slot mogen we zowel fietsers als andere zwakke weggebruikers niet uit het oog verliezen. Een erg complexe uitdaging, dus”, zegt Cocquereaux.

Een veiliger spoor

Veiligheid op het spoor? ENGIE zorgt er voor, zowel bij de metro als de trein. De metro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan dankzij ENGIE Fabricom uitpakken met SafeNet, dat intussen al UP and running is. Over enkele weken starten de eerste onderhoudswerken. SafeNet is een nieuw veiligheidscommunicatie netwerk ten behoeve van de toekomstige automatische metro. Het treinverkeer wordt dan weer op Europees niveau veiliger, dankzij het signalisatiesysteem ETCS Level 2. ENGIE Fabricom speelt hierin een cruciale rol en zorgt ervoor dat België als een van de eerste Europese landen met het veiligheidssysteem uitgerust wordt. “Nog deze lente starten onze ploegen met het uitrollen ervan”, zegt Senior Project Manager Alexis Assoignon. “De eerste twee pilootprojecten en testfases zijn voorbij. Onze techniekers van ENGIE Fabricom Rail installeren nu seinen en detectietoestellen in en langs de sporen, verspreid over heel België. We zullen 786 km sporen uitrusten met het nieuwe systeem, en 1 717 seinen en 3 572 bakens installeren. Dat we sterk zijn in samenwerking en het vinden van synergiën, bewijst ons recent afgerond project in Melle waar we met een handvol verschillende afdelingen, zeg maar ‘familieleden’ van ENGIE Fabricom, de nieuwe tractiewerkplaats voor de NMBS van kabelwegen, sein- en dataverbindingen, bovenleiding, verlichting en hoogspanning voorzagen.”

Bus wordt tram en omgekeerd

Filip Cocquereaux brengt tot slot graag de bus onder de aandacht. “We hebben voor de Waalse vervoersmaatschappij TEC ruim een jaar geleden het eerste snellaadsysteem voor elektrische stadsbussen geïnstalleerd. Veelbetekenend pionierswerk, hoor. De bus wordt zo een beetje meer tram en omgekeerd – en dat is de toekomst. Kleinere, flexibel in te zetten elektrische bussen zijn een grote opportuniteit. Het is wachten tot de politiek de beslissing neemt. Wij van ENGIE zijn er alvast klaar voor.”