ENGIE Fabricom werkt aan de verbetering van de wegeninfrastructuur voor duurzamere mobiliteit. Eén van onze laatste realisaties is te vinden in de Vierarmentunnel op de Brusselse Ring die onlangs aan de beurt was voor een relighting project. De renovatie zal het elektriciteitsverbruik met 2/3 doen dalen, en werd uitgevoerd door de Tijdelijke Handelsvennootschap VSE – ENGIE Fabricom in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Led: energiebesparing en minder onderhoud

In de Vierarmentunnel, die 540 meter lang is, werden 1.400 ledlichtmodules geïnstalleerd. Daarbovenop, werd een geavanceerde automatisering geïmplementeerd om de verlichting vanop afstand te bedienen en te bewaken vanuit het Vlaams Verkeerscentrum. Oude TL en natriumlampen werden vervangen door ledverlichting.

Het doel: energiebesparing realiseren dankzij de langere levensduur van ledlampen waardoor er minder onderhoud nodig is – dat betekent ook minder hinder voor weggebruikers. Sam Pintjens, project manager Infra Roads North bij ENGIE Fabricom verduidelijkt : “We zorgen voor energie-efficiënte oplossingen door het gebruik van ledlampen die het verbruik met 2/3 doen dalen. Bovendien gaan ledlampen langer mee en vragen minder onderhoud. Een win-win situatie voor zowel gebruiker als uitbater”.

Vlotte en efficiënte installatie ondanks de eigenaardigheden van de bouwplaats

Voor een project van een dergelijke omvang is een goede samenwerking tussen de verschillende partners cruciaal: Schréder voor de verlichtingssystemen; Phoenix Contact voor het Tunnel Control System en plug & play concept; en Tein Technology voor het centrale bedienings-en bewakingssysteem.

De installatie in de tunnel zelf werd door ENGIE Fabricom en VSE uitgevoerd. Een werk dat door zijn omvang en de speciale werkomstandigheden behoorlijk indrukwekkend is. De Vierarmentunnel maakt deel uit van het Trans European Road Network. Daarom werd er gekozen om ’s nachts te werken en het aantal nachten dat men de tunnel moest sluiten zo laag mogelijk te houden. Hierbij werd niet alleen rekening gehouden met de hinder voor het verkeer maar ook met de kost die elke sluiting met zich meebrengt.

Typisch aan de Vierarmentunnel is het lage plafond. Hierdoor moest de verlichting aan de zijkant, boven het dienstpad geplaatst worden. Dat vormde een bijkomende uitdaging tijdens de installatie, maar ook bij de selectie van de verlichtingsmodules.

Alle aspecten van de installatie moeten optimaal op elkaar afgestemd worden om uiteindelijk te komen tot een betrouwbare oplossing en om de installatie van het systeem vlot en efficiënt te laten verlopen. Elke stap in de installatie wordt dan ook minutieus voorbereid.

Ook in tunnels wordt volop de overstap gemaakt naar duurzame technologie

Dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende partners, kon het relighting project voor de Vierarmentunnel op een vlotte en efficiënte manier

gerealiseerd worden. Met een minimum aan hinder werd een duurzame en technologisch hoogstaande oplossing geïmplementeerd.  Deze installatie kadert in de ambitie van ENGIE Fabricom om koploper te zijn in de “zero carbon” transitie “as a service”.  D.w.z. om haar klanten te helpen hun eigen energietransitie te maken door de installatie van duurzame infrastructuur.