Vandaag gaan de twee autotunnels onder het Operaplein in Antwerpen open voor het verkeer. De tunnels maken deel uit van de Noorderlijn. Het project omvat de aanleg van nieuwe tramlijnen en de verbetering van de verkeerveiligheid in Antwerpen.

In het kader van deze grote infrastructuurwerken is ENGIE Fabricom in het Tramcontractors consortium – waarvan wij deel uitmaken met BAM – als aannemer verantwoordelijk voor alle technische installaties.

De autotunnels zijn een van de laatste stappen van de Noorderlijn. ENGIE Fabricom zorgde voor de technische installaties van de nieuwe ondergrondse parkeergarage en de autotunnels onder het Operaplein. Ze zullen voor een vlottere doorstroming van het verkeer zorgen op een van de grootste verkeersknooppunten van de stad op de Leien.

De tunnels zijn elk 550 meter lang en hebben twee rijstroken, één voor lokaal verkeer en één die naar de ondergrondse parking leidt. In beide tunnels heeft ENGIE Fabricom alle energievoorzieningen en verlichting geïnstalleerd, alsook de brandblusinstallatie en rook- en warmteafvoer (RWA), de installaties voor branddetectie, communicatiesystemen, camera’s, ICT (datacaptatie, monitoring, aansturing).

Met dit project zet de stad Antwerpen een stap dichter bij de energietransitie, waarvan duurzame mobiliteit een belangrijke pijler is. ENGIE Fabricom deelt dan ook graag haar technische expertise op dit vlak.

Rechten foto: Frederik Beyens