ENGIE Fabricom heeft een contract binnengehaald van Lantis voor de technische installaties van de zes verkeerstunnels van het Oosterweel mobiliteitsproject in Antwerpen.

Oosterweel is een bijzonder groot infrastructuurproject voor een vlottere mobiliteit rond Antwerpen. De wegenwerken op Linkeroever werden al aangevat onder meer rond Kruibeke aan de E17. Daarnaast bestaat het bouwproject uit zes tunnels nl. de Scheldetunnel, de twee Kanaaltunnels, de Onderkruising Albertkanaal, de Luchtbaltunnel en de Schijnpoorttunnel.

ENGIE Fabricom heeft de opdracht van de technische installaties van de verkeerstunnels gewonnen (VTTI = VerkeersTunnel Technische Installatie) voor de zes tunnels. Deze opdracht omvat de technieken voor energieverdeling, verlichting, ventilatie, verkeerssignalisatie, communicatie, video bewaking, pompinstallaties, brandbeveiliging, en zo meer en dit alles met één overkoepelend besturingssysteem naar het verkeerscontrolecentrum van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het is een DBM opdracht, dus met Design, Build en Maintenance.

Het ontwerp start nog in 2020, de bouw vanaf 2024, en er is een onderhoudscontract aan gekoppeld voor 10 jaar vanaf 2027.  ENGIE Fabricom gaat eerst van start met de werken aan de Scheldetunnel aansluitend op de werken op Linkeroever. Nadien zijn de vijf tunnels op Rechteroever aan de beurt. Naast ENGIE Fabricom, zullen ook zusterbedrijven ENGIE Tractebel, ENGIE Axima, ENGIE Cofely en andere partners betrokken zijn.

Dit project kadert duidelijk binnen de ambitie van ENGIE Fabricom om van België een rolmodel te maken in energie-efficiëntie. Dankzij de uitgebreide expertise van onze teams, willen we onze weginfrastructuren verjongen door mobiliteitsoplossingen aan te bieden die digitaler, efficiënter, veiliger en groener zijn.