ENGIE Fabricom heeft in samenwerking met VSE de nieuwe ledverlichting geïnstalleerd in de Montgomery-tunnel, die op dinsdag 13 december opnieuw voor het verkeer opengesteld werd, tot grote opluchting van de pendelaars naar Brussel.

Traditioneel worden tunnels uitgerust met verlichtingssystemen die permanent een basisverlichting bieden over de gehele lengte van de tunnel. Deze verlichting wordt aangevuld met bijkomende verlichting aan de ingangen van de tunnel die aangepast wordt aan de helderheid van het licht buiten. Het doel van deze bijkomende verlichting is de veiligheid en het visueel comfort van de bestuurders te vergroten, en het gevoel weg te nemen van in een donkere tunnel terecht te komen.
De basisverlichting vertegenwoordigt ook het grootste deel van het energieverbruik aangezien ze het hele jaar door dag en nacht ingeschakeld is.
De vervanging van de traditionele TL-gebaseerde verlichting door veel energiezuinigere exemplaren met ledtechnologie betekent zowel op ecologisch als technologisch vlak een serieuze besparing.
Voor de Montgomery-tunnel wordt het elektriciteitsverbruik met meer dan 60% verlaagd met de nieuwe ledverlichting in vergelijking met de traditionele TL-lampen. De ecologische impact is dus heel positief, aangezien er jaarlijks een besparing gerealiseerd wordt van 50 ton CO2. Vanuit een economisch standpunt laat de besparing op de elektriciteitsfactuur toe om de investering snel terug te verdienen.
Naast de besparingen op verbruik en onderhoud biedt deze led-installatie ook heel wat voordelen en mogelijkheden voor de toekomst: een beter visueel comfort door het gebruik van een natuurlijkere lichtkleur, een centraal beheer van de verlichting met detectiesysteem voor defecten, de mogelijkheid om de lichtsterkte fijn af te stellen in functie van een aantal parameters (verkeersdrukte, ongeluk of incident in de tunnel, …).
Deze werken worden uitgevoerd in opdracht en onder supervisie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.