In het Sportcentrum Mosane in Jambes hebben de Federatie Wallonië-Brussel, de Algemene Administratie van Sport – de Adeps sportcentra, de Algemene Administratie van Cultuur en ENGIE op vrijdag 20 september aangekondigd om tegen midden november 2019 2.904 zonnepanelen te zullen installeren op 7 Adeps sites en 2 culturele sites.

2.904 zonnepanelen op 9 sites in 2019

De 2.904 panelen worden momenteel geplaatst op de daken van gebouwen op 9 sites van Adeps- en cultuurcentra. Ze hebben een totaalcapaciteit van 840 kW en bedekken nagenoeg de oppervlakte van een voetbalveld. Ze produceren elk jaar 786 MWh, wat overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 225 gezinnen.

De geproduceerde groene en lokale energie dekt op die manier tussen 10% en 57% van de elektriciteitsnoden op deze sites. Ze vermijden ook een uitstoot van 314 ton COper jaar, het equivalent van de jaarlijkse uitstoot van 137 dieselvoertuigen.

De zonnepanelen worden geïnstalleerd door SOLTIS en ENGIE Fabricom die eveneens gedurende 10 jaar instaan voor het onderhoud. Ze werden tot 10% gefinancierd door de burgerfinancieringscoöperatie ENERGIRIS en voor de rest door het derde investeerdersmechanisme van ENGIE. De Federatie Wallonië-Brussel wordt na 10 jaar eigenaar van de zonnepanelen.

Dit project illustreert de wil van de Federatie Wallonië-Brussel om te investeren in hernieuwbare energiebronnen en om de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van zijn  gebouwen te verlagen. Het illustreert ook de ambitie van ENGIE om de leider te zijn van de zero carbon transitie met steeds groenere, meer lokale en efficiëntere energie.

Thibaut Georgin, voorzitter van ENERGIRIS: “Het doel van de burgercoöperatie ENERGIRIS is om de energietransitie te versnellen door burgerfinanciering mogelijk te maken bij de financiering van deze noodzakelijke en winstgevende projecten. Onze missie is om burgers in staat te stellen een deel van hun besparingen in te zetten voor financieel rendement en de energietransitie in hun buurt. Onze bijdrage aan deze nieuwe projecten op de gebouwen van de Federatie Wallonië-Brussel is perfect in lijn met deze filosofie.”

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux“ENGIE heeft de ambitie om de leider te zijn van de zero carbon transitie ‘as a service’, dat wil zeggen om haar klanten, bedrijven en lokale gemeenschappen de middelen te bieden om eenvoudig en tegen een lagere kost hun koolstofvrije transitie te realiseren. Deze nieuwe installaties op de gebouwen van de 9 sites van de Federatie Wallonië-Brussel zullen lokale en groene energie produceren. Dit project onderstreept onze expertise op vlak van zonne-energie en is een mooi voorbeeld van het brede spectrum van oplossingen voor energie-efficiëntie dat wij onze klanten bieden, waaronder de overheden die belangrijke spelers zijn in dit domein. We zijn er trots op dat ENGIE met deze nieuwe zonnepanelen, die ook participatief zijn, samen met de Federatie Wallonië-Brussel bijdraagt aan de overgang naar een duurzamere en efficiëntere wereld.”

Over :

ENERGIRIS
ENERGIRIS scrl is in april 2014 opgericht door 20 burgers en heeft nu 500 medewerkers. Hun bijdrage van 1,2 miljoen € financiert nabije en concrete energietransitieprojecten. De tot nu toe 31 gefinancierde sites staan in totaal voor meer dan 4,5 miljoen € aan investeringen en produceren/besparen groene energie voor het equivalent van 1.534 huishoudens. Meer info: http://energiris.coop/

SOLTIS
Soltis, partner van ENGIE in ENGIE SUN4BUSINESS 2, is een leverancier van residentiële en industriële oplossingen voor zonnepanelen, en oplossingen voor energie-effiëntie en LED-verlichting. Meer info: https://www.soltis.be/