Begin mei installeerde het Marine Technics team van ENGIE Fabricom 2 extra radarmasten in de Haven van Zeebrugge waaronder één op de terreinen van International Car Operators (ICO) om de radardekking in de haven te verhogen.

Deze radarmasten detecteren de positie van boten in de haven op basis van radiogolven die weerkaatst worden op de boten. De 11 windturbines die ICO aan het bouwen is op zijn site in samenwerking met ENGIE en de Haven van Zeebrugge en die het grootste elektrische laadeiland van België van groene elektriciteit moet voorzien, verstoren de reflecties waardoor er extra masten nodig zijn om de dekking te garanderen. Deze radars van elk 6 ton zijn nodig zodat ook bij verkeer van de zeer grote car-carriers, de slepers zichtbaar blijven op de radarbeelden.

ENGIE Fabricom stond zowel in voor de installatie van de 28 meter hoge masten en de radars, als ook de elektrische aansluiting. Daarnaast plaatsten ze op de masten ook een aantal veiligheidscamera’s voor extra bewaking in de haven.

De bouw van de funderingen van de windturbines is bijna afgerond en de installatie van de 11 windturbines is voorzien midden juli.