Laten we ter gelegenheid van de Wereld Waterdag eens kijken naar de expertise van ENGIE Fabricom op het gebied van waterbehandeling.  

Wereld Waterdag is een goede gelegenheid om te beseffen wat voor kostbaar goed water is. Of het nu gaat om het drinken, er een duik in te nemen of het zien zwemmen van vissen in onze rivieren: de normen worden elke dag strenger. Dit zijn drie gebieden waarvoor openbare besturen al tientallen jaren gebruik maken van de expertise van ENGIE Fabricom op het vlak van waterzuivering.

Nieuw leven in de rivieren

“Sinds begin de jaren ‘90 hebben we zo’n 70 zuiveringsstations gebouwd voor de behandeling van afvalwater, zegt Section Manager Rudy Huybrechts van de divisie Infra, Sectie Water Treatment. Vaak in combinatie met de constructie van nieuwe pompstations of buffers voor regenwater. Energie-efficiëntie is daarbij een constant aandachtspunt. Daardoor hebben we er bovendien mee voor gezorgd dat de biodiversiteit in ons oppervlaktewater de jongste 20 jaar enorm is toegenomen. Waren veel van onze rivieren in de jaren ’80 nog open riolen, zijn de oevers vandaag weer populair voor wonen en ontspanning en zit het water weer vol leven.”

Drinkwater voor morgen

“De klimaatverandering zet de beschikbaarheid van drinkwater wereldwijd op de agenda, terwijl de kwaliteitsnormen steeds strenger worden. Drinkwatermaatschappijen schakelen ons steeds vaker in voor de UV-behandeling van het drinkwater, waardoor meer schadelijke bacteriën uitgeschakeld worden. Ook duurzaamheid is een belangrijk item, waardoor de vraag naar onthardingsinstallaties is toegenomen. Ze zorgen ervoor dat het drinkwater zachter wordt en de levensduur van huishoudtoestellen verlengt.”

“Dé uitdaging van de komende decennia wordt echter het rechtstreeks zuiveren van rioolwater tot drinkbaar water, waardoor het zuiveringsstation, zoals we het vandaag kennen, verdwijnt. Het gezuiverd water komt dan niet meer in de rivier terecht maar in de drinkwaterleiding. Geen evidente stap als je weet dat er steeds meer restanten van medicijnen en drugs in ons afvalwater gevonden worden. Het maakt dat we vandaag volop op zoek zijn naar nieuwe efficiëntere behandelingsmethoden. In dezelfde zoektocht naar nieuwe bronnen, verwacht ik ook dat ontzilting van zeewater binnenkort bij ons op de agenda zal staan ”

Water om te ontspannen

Water is een noodzaak maar tegelijk ook een belangrijk ontspanningsmiddel. Daarom zijn we de jongste jaren ook steeds vaker actief in het behandelen van water voor zwembaden.

Dat water goud waard is, werd door de aanhoudende droogte van vorige zomer plots heel tastbaar.  Recuperatie van afvalwater, het bufferen van regenwater en watertransport zal de komende decennia dan ook voor ENGIE Fabricom brandend actueel blijven.

Recente realisaties:

  • Waterproductiecentrum Vlakenhof (Maaseik): Elektromechanische uitrusting van een wateronthardings- en behandelingsinstallatie, project uitgevoerd in samenwerking met partner Deckx. Dit nieuw waterproductiecentrum van De Watergroep levert water aan meer dan 17.000 gezinnen.
  • TODI (Beringen) : in samenwerking met partner KWB zorgde ENGIE Fabricom voor de  installaties voor de waterbehandeling van het eerste indoor duikcentrum in Europa waar mensen kunnen duiken tussen tropische zoetwatervissen
  • RWZI Grobbendonk voor Aquafin: Renovatiewerken (zowel burgerlijke bouwkunde als elektromechanische uitrustingen) van het waterzuiveringsstation te Grobbendonk. Goed voor de waterzuivering van 6.500 inwoners.
  • Pompstation in Jemeppe sur Meuse : de watermaatschappij AIDE  deed op onze knowhow beroep voor de uitrusting  en de opstart van het pompstation in Jemeppe. In het kader van de uitbouw van de waterzuiveringssystemen in het bekken van Luik-Sclessin nam ENGIE Fabricom de elektrische en elektromechanische uitrusting voor zijn rekening.