Samen met ENGIE Tractebel en Macq rolt ENGIE Fabricom in Namen een intelligent transportsysteem uit. Het zal ervoor zorgen dat het wegverkeer beter afgestemd wordt op het openbaar vervoer. Vlotter verkeer, minder files en een betere verkeersmix zal er ook voor zorgen dat de luchtkwaliteit erop vooruitgaat.

Verkeersstromen beter meten om beter te informeren

Het prestigieuze mobiliteitsproject bestaat uit twee delen. Om de verkeersstromen in de toekomst beter te kunnen begeleiden, was het nodig om in de stad een elektronisch netwerk uit te rollen dat de verkeerssituatie in real time kan inschatten. Daartoe installeert ENGIE Fabricom een informatiecircuit met:

  • 13 verkeerscamera’s
  • 32 camera’s voor nummerplaatherkenning
  • 6 toestellen die de kwaliteit van de lucht moeten controleren
  • een parkeersysteem dat de beschikbaarheid op 50 autoparkings en de beschikbaarheid van stadsfietsen (Libia Vélo) in de gaten houdt.

Dynamische borden en website

De data die op deze manier worden verzameld, zullen gebruikt worden om de verkeerstromen op een efficiënte manier door de stad te leiden. Chauffeurs zullen via dynamische borden informatie krijgen over de verkeersdrukte op hun traject en de resterende tijd tot hun bestemming. Gelijkaardige borden op cruciale punten en aan busstations zullen informatie verstrekken over alternatieven met het openbaar vervoer. De informatie zal ook ter beschikking worden gesteld op een gebruiksvriendelijke website.

Efficiënte verplaatsingen

Door de informatie over de mobiliteit transparant en in realtime toegankelijk te maken, zullen zowel bewoners als bezoekers een slimme keuze kunnen maken uit de beschikbare transportmiddelen.  Soms zullen ze hun bestemming het snelst kunnen afleggen met het openbaar vervoer of enkel met de auto. Soms zullen ze begeleid worden om het traject af te leggen door gebruik te maken van een combinatie van verschillende transportmiddelen.

Op die manier zullen minder auto’s en vrachtwagens eindeloos rondrijden door de stad, zullen minder files ontstaan en zullen chauffeurs niet langer het doorgaand verkeer hinderen omdat ze op zoek zijn naar een vrije parkeerplaats. Dit alles zal zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en finaal positief bijdragen aan de leefbaarheid in de stad.