Disruptieve innovaties leiden vaak tot fundamentele evoluties. Dat geldt zonder enige twijfel voor 3D-printing. Daarom zet ENGIE Fabricom sinds drie jaar volop in op deze techniek en biedt het zijn klanten een totaalservice, van design en engineering tot afgewerkt product, testen inbegrepen.

​​​ENGIE Fabricom staat in voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van multitechnische installaties voor bedrijven en lokale overheden. Zijn oplossingen dragen bij tot een harmonieuze vooruitgang en verbeteren de mobiliteit, de veiligheid, het aandeel van de hernieuwbare energie en de distributienetten, maar ook de operationele en energieprestaties van installaties, alsook hun betrouwbaarheid in de industrie.

Meer nog dan elders speelt innovatie binnen dit segment een essentiële rol. Daarom investeert ENGIE Fabricom sinds drie jaar in 3D metal printing services, om lokaal zelfs hoogcomplexe stukken met interne structuren te kunnen produceren voor zijn klanten in het kader van onderhoudswerken of de herstelling van hun installaties. 3D-printing biedt immers tal van voordelen. Om te beginnen zorgt de grote vrijheid inzake ontwerp ervoor dat er nieuwe, tot dusver onontgonnen mogelijkheden ontstaan om efficiëntere of functionelere stukken te ontwerpen. Daarnaast kunnen zelfs complexe onderdelen optimaal gedesigned worden op basis van de functionaliteit van het stuk, binnen zeer snelle ontwikkelingscyclussen en op maat van de noden van de klanten. Die hoeven dus geen dure stocks meer aan te leggen en kunnen snel rekenen op wisselstukken. Doordat 3D metal printing het bovendien mogelijk maakt complexe onderdelen of gehelen in een enkel stuk te produceren, worden kosten en tijd voor assemblage vermeden.

Totaalpakket

De diensten van ENGIE Fabricom vertegenwoordigen een totaalpakket, van design en engineering tot afgewerkt product, met inbegrip van een heel scala testen en bijhorende kwalificatie. Het volledige 3D printing proces vindt plaats in ons atelier in Zwijndrecht, inclusief draaien en frezen indien nodig.

Los van deze totaaloplossing wil ENGIE Fabricom steeds meer inzicht verwerven in alle mogelijkheden van 3D-printing en die expertise inzetten voor een steeds optimalere toepassing van de techniek. In dat verband kan ENGIE Fabricom rekenen op een samenwerking met Laborelec en KU Leuven. “Het komt er voor ons op aan om de hele keten te beheersen om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen”, zegt Bruno Depré, innovatieverantwoordelijke bij ENGIE Fabricom.