ENGIE wil in België een leidende rol spelen in de energietransitie, maar ook op vlak van waterbeheer bieden we een waaier aan diensten aan. Van Noordzee tot Schelde en Maas, van sluis tot stuw: ENGIE heeft alle expertise in huis. Het Departement Water van ENGIE Fabricom bewaakt het drinkwater van morgen, helpt onze vissen en zorgt voor veilige waterwegen in het ganse land.

Het belang van water

ENGIE Fabricom biedt een grote waaier aan oplossingen op vlak van waterzuivering. Al sinds de jaren ’90 bouwden we zo’n 70 waterzuiveringsstations over heel België. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor een tiental drinkwaterproductiecentra. Water wordt een erg kostbaar goed, dat blijkt ook uit het afschakelplan dat recent nog in het nieuws kwam. Het rechtstreeks zuiveren van rioolwater tot drinkbaar water wordt dé uitdaging van de nabije toekomst. Niet evident, want er worden steeds meer restanten van drugs en medicijnen in het afvalwater gevonden. Ook het ontzilten van zeewater is zo’n belangrijk project, om de nijpende waterschaarste tegen te gaan. ENGIE Fabricom staat op de eerste rij om met de installaties te helpen, eenmaal de onderzoeksfase achter de rug is.

Veiliger voor vissen

Dat fauna en flora ons dierbaar zijn, bewijzen niet enkel de waterzuiveringsinstallaties die de kanalen en rivieren schoon houden. Bij het installeren van sluizen, stuwen en pompstations gaat heel wat aandacht naar het welzijn van vissen. Deze installaties vormen stroomopwaarts een onneembarehindernis die de voortplanting voor vele vissoorten in gevaar brengt. Door zogenaamde vistrappen te bouwen, geven we vissen een aangename, veilige omgeving om te kunnen migreren langs de gestuurde installaties. Het beschermen van de vissen in een vistrap kan op verschillende manieren gebeuren. Hetzij met gestuurde schuiven, met een specifieke lichtsturing of een lokstroming in het water, worden de vissen naar de vistrap geleid. In Harelbeke bouwen we momenteel de grootste vistrap van België. De vistrap is een zijstroom waarlangs de vissen in rustige wateren de stuw en de sluis kunnen passeren. Bovendien kan de zijstroom gesloten worden met regelbare schuiven, als er bij een te hoge waterstand een te sterke stroming zou ontstaan.

Overstromingen en files tegengaan

Het Departement Water heeft al het technische beheer van ruim 20 sluizen en 100 stuwen op zijn conto, en elk van hen speelt een grote troef uit. De regelbare stuwen in België beheersen het water, om overstromingen van steden en gemeenten tegen te gaan. De sluizen op hun beurt zorgen dan weer voor een efficiënte binnenvaart en halen dus zwaar transport van onze wegen.

Stroom tanken aan wal

Werken onze collega’s enkel in en rond het water? Neen, ook aan wal gebeuren boeiende dingen. Zo bouwden we bijvoorbeeld langs het Albertkanaal drie walstroominstallaties, inclusief hoog- en laagspanning, stekkerkasten en een mobiel betaalsysteem. Het zijn de eerste in België. Aangemeerde schepen kunnen er in hun eigen stroom voorzien en bijvoorbeeld de koeling van hun vracht verzekeren. Een grote verbetering met de vervuilende dieselgeneratoren en een oplossing waar beslist nog toekomstmuziek in zit.