Een uitgebreid gamma aan diensten

ENGIE Fabricom biedt een alomvattende dienstverlening voor de studie en plaatsing van boven- en ondergrondse leidingen. Dankzij onze multidisciplinaire benadering realiseren wij bedrijfsklare pijpleidingsprojecten, inclusief de bouwkundige werken, de leidingen, de stroomvoorziening en de telemetrie. Na de oplevering nemen we ook graag het onderhoud voor onze rekening zodat de installatie op lange termijn aan de eisen van onze klanten blijft voldoen.

Onze oplossingen:

  • Aanleg van ondergrondse leidingen voor gas en water
  • Afsluiters, afvoerregelaars en meetstations voor gas en andere vloeistoffen
  • (Her)aansluitingen van gas en water
  • Spoedreparatiediensten
  • Aanleg van slimme meters voor het draadloos uitlezen van de meterstanden

Gestuurde horizontale boringen

Onze teams hebben de nodige expertise in Horizontale Gestuurde Boringen (HDD – Horizontal Directional Drilling). Daardoor kunnen we ondergrondse infrastructuurprojecten realiseren volgens het ‘no-dig’-principe. Deze techniek is nauwkeurig, efficiënt en heeft drie grote voordelen:

  1. beperking van de omgevingshinder
  2. snelle uitvoering
  3. minimaal grondverzet

Wij beschikken over HDD-machines om boringen te verrichten tot een lengte van 600m en diameters tot 600mm. Daardoor kunnen we alle plaatsingstechnieken voor nutsleidingen aanbieden in eigen beheer en zijn we niet afhankelijk van onderaannemers.