Netwerk experten

Of het nu gaat over energievoorziening of communicatieprojecten, de multidisciplinaire teams van ENGIE Fabricom staan in voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van betrouwbare en kwaliteitsvolle netwerkinfrastructuren, zowel boven- als ondergronds.

  • Elektriciteitsnetwerken

    Jarenlange expertise in hoog-, midden- en laagspanningsnetwerken.

  • Gas- & Waternetwerken

    Een totaalaanpak voor boven en ondergrondse netwerken voor nutsvoorzieningen.

  • ICT-Netwerken

    Flexibele en toekomstgerichte communicatienetwerken.