Intelligent Traffic Systems zijn innovatieve technologische ingrepen die de verkeersdoorstroming optimaliseren en de CO2-uitstoot verminderen. Daardoor verbeteren ze op een slimme manier de leefbaarheid in de steden van de toekomst. Ze maken deel uit van de ruime mobiliteitsoplossingen die ENGIE Fabricom aanbiedt.

ANPR camera’s

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition of automatische nummerplaatherkenning. Het systeem leest de nummerplaten met behulp van optische leesapparatuur en linkt die data vervolgens aan de informatie in de databanken. Overheden en veiligheidsdiensten kunnen op die manier bestuurders identificeren. Aangezien er geen standaard nummerplaten bestaan, moet het systeem enorm veel variatie kunnen verwerken.

CCTV & AID-camera’s

Bedrade of draadloze CCTV-camera’s worden gebruikt in een gesloten circuit om zones te bewaken en beweging te monitoren. Ze worden van in de regiekamer bediend zodat ze bijvoorbeeld kunnen uit- en inzoomen of roteren. Ze leveren beelden in real-time. Opgenomen beelden kunnen achteraf gebruikt worden als bewijsmateriaal in bijvoorbeeld strafzaken.

AID camera’s (Automatische Incident Detectie) kunnen autonoom verstoringen detecteren en signaleren. Ze worden bijvoorbeeld ingeschakeld om in tunnels incidenten te melden, rookontwikkeling te detecteren of de bezettingsgraad in een omschreven gebied te controleren.

Slimme verkeerslichten

Elektronische sensoren in het wegdek meten in realtime de verkeersdrukte op kruispunten. Verkeer uit drukke straten krijgt langer groen. Met dezelfde techniek kan je een ʻgroene golfʼ instellen. Auto’s rijden dan aan een constante snelheid verschillende verkeerslichten voorbij, zonder te hoeven stoppen. Op die manier ontstaat een vlottere doorstroming.

Parking Guidance

Dynamische parkeergeleidingssystemen gidsen de bestuurders, aan de hand van elektronische borden, naar lege parkeerplaatsen. Ze houden meteen rekening met de verkeersdrukte en de bezetting van de verschillende aangesloten parkings en gedefinieerde parkeerplaatsen.

Shop and go parking

Smart parkingsystemen die ervoor zorgen dat bepaalde parkeerplaatsen niet de hele dag bezet blijven maar enkel gebruikt worden door kortparkeerders. Het systeem slaat alarm bij parkeerwachters als bestuurders in de fout gaan.

VMS (Variable Message Systems)

VMS-borden worden doorgaans gebruikt boven de rijstroken van autosnelwegen om bestuurders in te lichten over uiteenlopende gebeurtenissen die hun reis kunnen beïnvloeden. Door hun oppervlakte en de led-technologie waarmee ze zijn uitgerust, kunnen ze zowel pictogrammen als geschreven boodschappen aan.

DTM (Dynamic Traffic Management)

Intelligente, elektronische verkeersborden geven chauffeurs informatie over de rijstrook waarop ze rijden, over reistijden of alternatieve routes bij een ongeval. Het systeem werkt met elektronische sensoren in en langs het wegdek.