Waterwegen veiliger en efficiënter maken

Onze expertise en knowhow zetten we graag in op en rond het water. Het gaat over de installatie en het onderhoud van de technische infrastructuur van havens en waterlopen en de elektromechanische installaties van beweegbare bruggen, sluizen, stuwen en waterkrachtcentrales. Maar we nemen ook de elektronische systemen voor maritieme omgevingen voor onze rekening. Tot slot maakt ook de uitrusting van waterzuiveringsstations, drinkwaterproductiecentra en pompstations deel uit van onze activiteiten.

Onze oplossingen

Elektromechanische uitrusting van hydraulische systemen

 • Zeesluizen met roldeuren, binnenwater sluizen met puntdeuren en hefdeuren
 • Beweegbare basculebruggen, hefbruggen, draaibruggen
 • Regelbare segmentstuwen, klepstuwen en hefstuwen
 • Keerdeuren voor overstromingsbeheersing
 • Hellende vlakken en hydraulische liften
 • Klassieke Waterkrachtcentrales of met Archimedesschroeven
 • Pompstations
 • Krooshekreinigers
 • Automatisering en monitoring van kunstwerken (netwerk, PLC en scada)

Meer info over hydraulische systemen

Technieken voor waterwegen en scheepvaart

 • Afstandsbediening en -bewaking van kunstwerken
 • Inrichting van technische gebouwen, bedieningsgebouwen, centrales voor afstandsbediening en -bewaking
 • Walstroomvoorzieningen voor zeevaart en binnenvaart
 • Toegangsbewaking, omroepinstallaties, CCTV-installatie en marifonie
 • Baggerinformatiesystemen en waterbeheersingssystemen
 • Scheepvaartbegeleiding en radarsystemen
 • Havenbebakeningslichten en scheepvaartsignalisatie
 • Waterbeheersingssystemen

Telemetingsystemen en telebeheer

 • Sensoren
  • Hydrologische sensoren voor stroom, getij, bliksem, golf, wind en multiparameter
  • DGPS (Differential Global Positioning Systems)
  • Meetboeien voor golf, stroom, getij en hydrometeo
  • Datalogging en acquisitie
 • Scheepvaartbegelkeiding
  • Radarsystemen, AIS en VTS: havenbebakeningslichten en scheepvaartsignalisatie
 • Systemen voor hernieuwbare energie offshore:
  • Meteo, AIS, ATIS/AWOS, SCADA, golfenergieconversie
 • Overheidsvaartuigen (militair en commercieel)

Waterbehandeling

 • Elektromechanische en bouwkundige uitrustingen van waterzuiveringsstations, drinkwaterproductiecentra en pompstations
 • Waterbehandelingsinstallaties van zwembaden en wellness projecten
 • Ontwerp en engineering van zowel nieuwbouw, renovatie als optimalisatieprojecten
 • Realisatie van de volledige elektrische en mechanische uitrusting van deze projecten voor combi-projecten zoeken wij de gepaste partner burgerlijke bouwkunde en wordt de installatie onder onze verantwoordelijkheid uitgevoerd
 • Coördinatie tussen elektromechanica en burgerlijke bouwkunde
 • Automatisatie en supervisie van het volledige project
 • Indienstname van de installatie
 • Onderhoud van de installatie
 • Exploitatie van de installatie
 • Naast bovenvermelde kernactiviteiten kan er ook voor alle andere problemen met betrekking tot de waterbehandeling een beroep gedaan worden op onze diensten