Het is een van de strategische kerndoelstellingen van ENGIE Fabricom om bij te dragen aan meer hernieuwbare energie op onze planeet. Windenergie is een van de pijlers in dit duurzame verhaal. Onze technische teams hebben uitgebreide knowhow opgebouwd in de bouw van elektromechanische installaties voor onshore windenergie. Voor turbines met kleine vermogens, voor kmo’s en landbouwbedrijven, maar ook voor installaties die aangesloten worden op het middenspanningsnet.

Grote windturbines

Wij bieden u onze bewezen ervaring met elektriciteitssystemen voor grote en kleine windturbines en de aansluiting ervan op het middenspanningsnet. Tot nu toe hebben we in België al meer dan 90 onshore windturbines geïnstalleerd, die samen goed zijn voor meer dan 180 MW.

Wij bieden: 

  • Engineering, aankoop en aanleg van elektrische uitrustingen (inclusief kabelontwerp)
  • Elektrische bekabeling aan de binnenkant van de windturbinetoren
  • Elektrische aansluiting op het middenspanningsnet
  • Basisonderhoud

Kleine windturbines (Fairwind)

Om steeds meer mogelijkheden te bieden voor de productie van groene energie heeft ENGIE een commerciële overeenkomst gesloten met het Belgische Fairwind, fabrikant van windturbines met verticale as voor KMO’s die hun eigen groene energie willen produceren. Deze oplossing is vooral geschikt voor professionals die jaarlijks tussen 30 en 500 MWh verbruiken  (landbouwbedrijven, KMO’s, zelfstandigen, lokale overheden).

Onze diensten

  • haalbaarheids- en rendementsstudies
  • indienen en opvolgen van de vergunningsaanvraag
  • subsidieaanvraag of reserveren van groenestroomcertificaten
  • installatie van de windturbine en aansluiting op het elektriciteitsnet
  • onderhoud van de turbine
  • offerte voor de aankoop van uw groenestroomcertificaten en netinjectie