Ruim 10 jaar is ENGIE Offshore Divisivion reeds actief betrokken bij het monitoren en onderhouden van de windmolenparken van onze klanten. We zijn begonnen in 2010 met de levering en het onderhoud van het Belwind-platform. Daarna hebben we onze kennis inzake monitoring en onderhoud uitgebreid om onze diensten aan andere klanten te kunnen verstrekken. Dankzij onze ruime onderhoudservaring en door de technische expertise binnen de Groep ENGIE te combineren kunnen wij onze klanten complete diensten voor monitoring en multidisciplinair onderhoud van gehele offshore windmolenparken aanbieden. Het monitoren en onderhouden van hoogspanningssubstations en windturbinegeneratoren omvat HVAC, AUX, HV/LV/MV, algemene E/I, SCADA, enz. Wij beschikken over de nodige expertise en vaardigheden om geplande en ongeplande onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en om belangrijke onderdelen te vervangen volgens uiterst hoge kwaliteitsnormen, zodat een efficiënte en kosteneffectieve exploitatie van het windmolenpark van onze klant gewaarborgd blijft.

Onze partners

ENGIE Offshore Division werkt samen met verschillende entiteiten van de Groep ENGIE die de gespecialiseerde kennis en ervaring hebben om ervoor te zorgen dat de windmolenparken van onze klanten over heel Europa op volle kracht kunnen draaien.
Voor het uitvoeren van de gespecialiseerde onderhoudswerkzaamheden overeenkomstig de specifieke eisen van de klant vertrouwen wij in hoge mate op ons bekwaam personeel, dat bestaat uit een groot aantal deskundige technici, ingenieurs, projectmanagers, toezichthouders en geschoolde arbeiders.

Betere prestaties dankzij digitale oplossingen

ENGIE Offshore Division investeert zwaar in digitalisatie om de operationele kosten van offshore windmolenparken beter te volgen en te beheersen. Naarmate de offshore monitoring- en onderhoudsactiviteiten verder evolueren door nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie (AI), zal toestandsafhankelijk onderhoud steeds belangrijker worden. Door te investeren in nieuwe technologieën zijn wij in staat om de onderhoudsbehoeften en -kosten te verminderen, zodat we onze klanten een hoger investeringsrendement voor hun projecten kunnen bieden.
Om te allen tijde bedrijfscontinuïteit te garanderen, verlenen wij uitgebreide cyberbeveiligingsdiensten in samenwerking met ENGIE Laborelec. ENGIE Laborelec voert grondige systeemcontroles uit om de werkelijke beveiligingsniveaus vast te stellen. Als ontwikkelaar van geïntegreerde oplossingen heeft het onderzoekscentrum de capaciteit en de expertise om alle veiligheidsmaatregelen te implementeren die onze klant nodig heeft.

Onze offshore windenergie diensten

Volledig onderhoud van offshore hoogspanningssubstations

De door de windturbines geproduceerde energie wordt samengebracht in het onderstation en later omgezet naar 150 kV. Dat is nodig om het verlies zoveel mogelijk te beperken wanneer de energie uiteindelijk wordt getransporteerd naar het land. Als zich een kritieke storing voordoet in het onderstation, stopt het hele windmolenpark met het produceren van energie. De vereiste continue exploitatiezekerheid van de substations houdt in dat de onderhoudsdiensten moeten voldoen aan uiterst hoge kwaliteitsnormen, en precies die garantie bieden wij aan onze klanten.

ENGIE Offshore Division is niet alleen een belangrijke speler als fabrikant van offshore hoogspanningssubstations maar ook als leverancier van gespecialiseerde onderhouds- en exploitatiediensten. Met de jaren hebben wij veel ervaring opgedaan door het onderhoud te verzorgen van verscheidene substations, waarvan wij er sommige zelf gebouwd hebben. Dankzij deze ruime ervaring en technische knowhow zijn wij in staat om vrijwel elk systeem en subsysteem van een offshore hoogspanningssubstations te onderhouden.

Onze diensten voor substations omvatten:

 • Gepland systematisch driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks onderhoud
 • Ongepland onderhoud
 • 24/7-ondersteuning op afstand
 • SCADA-upgrades

Volledig onderhoud van offshore windturbines

ENGIE Offshore Division kan, met de hulp van gespecialiseerde entiteiten van de Groep ENGIE, alle diensten leveren die nodig zijn voor een efficiënte exploitatie van offshore windturbines. Wij bieden onderhoud, reparaties en onderdelenvervanging op maat voor verschillende turbinemodellen, inclusief beschikbaarheidsgarantie.

Onze diensten voor windturbines omvatten:

  • Gepland onderhoud van windturbines
   • Smeren en invetten
   • Onderhoud van boordkraan en kettingtakels
   • Olieverversing en monsteranalyse
   • Toestandsafhankelijke inspectie van rotorbladen, incl. bliksembeveiligingstest
   • Endoscopie van tandwielkast en transformator
   • Onderhoud van convertor
   • Onderhoud van transformator
  • Ongepland onderhoud van windturbines
   • Probleemoplossing en reparaties
  • Vervanging van belangrijke onderdelen
   • Vervanging van tandwielkast
   • Vervanging van transformator
   • Vervanging van hoofdlager
   • Vervanging van rotorblad
   • Vervanging van generator
   • Vervanging van hoofdas
  • Uitgebreide voorraad van kleine en grote onderdelen
  • 24/7-ondersteuning op afstand
  • Beschikbaarheidsgarantie
  • Technische ondersteuning
  • Upgrades