Gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (HSEQ)

Goede resultaten op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit zijn een essentiële voorwaarde voor onze activiteiten en blijven onze eerste prioriteit in alles wat we doen. Omdat wij menen dat alle werknemers recht hebben op een veilige en aangename werkomgeving. Dat geldt voor onze eigen werknemers, maar ook voor onze onderaannemers, jointventurepartners, klanten en iedereen die samenwerkt met ENGIE Solutions. Ons hoofddoel is het welzijn van alle medewerkers te waarborgen.
Daarom nemen wij de hoogste veiligheidsnormen in acht en zijn wij in het bezit van alle vereiste certificaten en goedkeuringen. Permanente monitoring en evaluatie vormen een belangrijk onderdeel van onze operationele activiteiten. Ons werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met klantspecifieke eisen, lokale en internationale voorschriften en de belangrijkste industriële normen.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Onze offshore onderhoudsdiensten werken in overeenstemming met de DNV GL-eisen en zijn gecertificeerd volgens IS0 9001:2015, OHSAS 18001-2007 en ISO 14001:2015.

Kwaliteitsborging en -controle

Het kwaliteitsdepartement van ENGIE biedt de Offshore Division een brede waaier van innovatieve en hoogtechnologische producten en diensten die op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier worden verstrekt. De kwaliteitsondersteuning wordt geleverd door ons team van bekwame, gemotiveerde en hooggeschoolde medewerkers die de nodige aandacht hebben voor kwaliteit en een scherp oog voor operationele uitmuntendheid.

Aangezien ENGIE Offshore Division werkt volgens de ISO-norm 9001: 2015, hebben wij een geïntegreerd kwaliteitsbeheersysteem opgezet met duidelijke regels voor alle activiteiten in de divisie. Dit systeem maakt een efficiënt beheer van onze activiteiten mogelijk en garandeert dat al onze producten en diensten voldoen aan de wettelijke en contractuele vereisten.
Doelstellingen worden omgezet in prestatie-indicatoren en het actieplan voor continue verbetering is gebaseerd op het principe “plannen-doen-controleren-bijstellen”. De toepassing, doeltreffendheid en relevantie ervan worden jaarlijks gecontroleerd door middel van inspecties, audits en managementbeoordelingen.

De hogere bedrijfsleiding van ENGIE Fabricom heeft een directievertegenwoordiger aangesteld en een kwaliteitsorganisatie opgezet om ervoor te zorgen dat dit beleid continu wordt getoetst.

 • Plannen
  De doelstellingen en processen vaststellen om tot een werkomgeving te komen die kwaliteitsvolle resultaten garandeert.
 • Doen
  Het werk uitvoeren in overeenstemming met de processen.
 • Controleren
  De prestaties van de processen meten en vergelijken met de vastgestelde doelstellingen.
 • Bijstellen
  De vereiste stappen ondernemen om de organisatie, de processen en de werkomgeving verder te verbeteren.

Hoewel de kwaliteitscontroles geïntegreerd zijn in alle processen en alle disciplines, verleent het kwaliteitsteam actieve ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van alle kwaliteitsinspecties. Het kwaliteitsteam ziet er ook op toe dat alle gebreken en afwijkingen tijdig worden verholpen.

Het kwaliteitsteam zorgt ervoor dat de nodige middelen beschikbaar zijn om de kwaliteitsinspecties uit te voeren en te volgen, en dat de nodige kennis en expertise voor deze inspecties beschikbaar zijn.

In alle fasen van de projecten worden gebreken beheerd via het mobiele, cloudgebaseerde, open en flexibele platform Fieldwire.
Het interne leerervaringsproces zorgt ervoor dat alle opmerkingen en ideeën voor verbetering worden geregistreerd, geanalyseerd en geïmplementeerd als ze toegevoegde waarde hebben voor de organisatie.

Duurzaamheid

Het nieuwe MVO-beleid dat de prioriteiten en verbintenissen van de Groep bepaalt, is erop gericht om van energie en energiediensten een bron van vooruitgang voor iedereen te maken. Met als doel alle aanwezige energie en vaardigheden te verenigen, gedeelde waarden te genereren en bij te dragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

De opwarming van de aarde en de klimaatverandering dwingen ons om het wereldwijde energielandschap te hertekenen. De dringende noodzaak om de impact ervan op het milieu te verminderen betekent dat een meer gedecarboniseerd en gedecentraliseerd, digitaler en energie-efficiënter systeem moet worden uitgebouwd. Het is de ambitie van de Groep om van energie en energiediensten een bron van harmonieuze vooruitgang en ontwikkeling te maken. Door te voorzien in veilige energie die beter wordt verbruikt, toegankelijk is voor zoveel mogelijk mensen en zowel maatschappelijk als ecologisch verantwoord is.