Hernieuwbare energie vormt één van de kernactiviteiten van ENGIE Fabricom. Wij leveren u het ontwerp, de installatie en de inbedrijfstelling van installaties voor de verwerking, recyclage en energieterugwinning uit vast en vloeibaar afval.

U kunt ons de volledige water/stoom-cyclus toevertrouwen, inclusief de productie van gedemineraliseerd water, energievalorisatie in stoomturbines en districtverwarming. Dit alles in overeenstemming met de strengste milieu- en veiligheidsnormen en afgestemd op uw specifieke behoeften.

Onze expertise

 • Transport, sorteren, verpakken en opslag van industrieel en huishoudelijk afval
 • Verbrandingsprocessen
 • Omzetting van afval in thermische en elektrische energie
 • Gasemissienormen
 • Rookgasreiniging met gebruik van droge, halfnatte of natte technologie (deNOx, deSOx en actieve kool)
 • Uitstootcontrole
 • Vervoer en opslag van reactieve stoffen, residuen en as
 • Compostering en anaerobe vertering
 • Warmtekrachtkoppeling (WKK)

Onze oplossingen

 • Projectmanagement
 • Processelectie
 • Specificaties
 • Basis- en specifieke ingenieursdiensten
 • Haalbaarheidsstudies
 • Integratie binnen bestaande centrales
 • Aankoop
 • Prefabricage
 • Installatie en bouw
 • Tests, inbedrijfstelling en opstart
 • Opleidingen voor de operatoren
 • Onderhoud