Inzetten van aardwarmte voor de winning van energie

Geothermie staat voor aardwarmte. Het is hernieuwbaar, ecologisch verantwoord en overal beschikbaar. Het onderzoekscentrum VITO, doet al jaren research naar het potentieel van diepe geothermie als duurzame energiebron. VITO heeft ENGIE Fabricom gekozen om mee te werken aan de bouw en het onderhoud van de allereerste diepe geothermiecentrale in België. Die zal midden 2018 openen in Mol.

De eerste geothermische centrale in de Benelux

In tegenstelling tot zon en wind is geothermie niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Het warm water circuleert in een gesloten systeem en is dus onuitputtelijk. Bovendien gaat het niet gepaard met milieubelastende uitstoot. Uiteraard moeten de financiële haalbaarheid en rendabiliteit bestudeerd worden. De initiële kosten voor diepe geothermie zijn aanzienlijk maar de operationele kosten erna zijn vrij laag. VITO onderzoekt de technische uitdagingen, de economische haalbaarheid en het potentieel van geothermie in Vlaanderen in de nieuwe diepe geothermiecentrale in Mol.

Een pilootproject met potentieel

VITO kocht de terreinen van de oude Balmatt-site in Mol aan in 2007 en begon er in 2015 met proefboringen. Er werden 2 putten van respectievelijk 3.610 m en 4.341 m diepte geboord. De pompproef bewees dat het debiet en de temperatuur van het water meer dan voldoende zijn om de Kempense regio te voorzien van duurzame warmte en elektriciteit. Het licht werd bijgevolg op groen gezet om er effectief een diepe geothermiecentrale te bouwen.

Warmte én elektriciteit

Het water wordt uit een kalksteenlaag opgepompt aan 130°C. Als het water zijn warmte heeft afgegeven in de bovengrondse warmtewisselaar, wordt het terug in de ondergrond geïnjecteerd. Daar wordt het water opnieuw natuurlijk verwarmd en kan de cyclus herbeginnen.

VITO gaat ervan uit dat de beide putten in continue productie een thermisch potentieel van ca. 10 MWth en een elektrisch potentieel van bijna 1 MWe kunnen genereren. Daarmee is het de eerste diepe geothermiecentrale in de Benelux, waar groene warmte en elektriciteit worden geproduceerd. Een volledige geothermiecentrale (gebaseerd op 5 à 6 putten) zou 4 MWe kunnen opwekken. Dan komt de site van Mol in de top 10 van diepe geothermie co-generatiecentrales in Europa.

De rol van ENGIE Fabricom

Voor de bouw en het onderhoud van de bovengrondse installaties heeft VITO ENGIE Fabricom ingeschakeld. Deze opdracht past binnen de strategie van ons bedrijf om in te zetten op hernieuwbare energie.