Hernieuwbare energie vormt één van de kernactiviteiten van ENGIE Fabricom. Wij ontwerpen, bouwen en installeren systemen voor de verwerking en terugwinning van energie uit biomassa en stellen die in bedrijf. Onze installaties optimaliseren uw energiebehoefte en voldoen aan de strengste milieu- en veiligheidsnormen.

U kunt rekenen op dienstverlening op maat. Onze multidisciplinaire benadering garandeert u een perfect geïntegreerde, betrouwbare, efficiënte biomassa-installatie, van ontwerp tot inbedrijfstelling.

Onze expertise

 • Transport, sortering, verpakking en opslag van biomassa
 • Verbrandingsprocessen
 • CO-verbranding van biomassa en steenkool
 • Omzetting van biomassa in thermische en elektrische energie
 • Beperking van de gasuitstoot
 • Vervoer en opslag van reactieve stoffen, residuen en as
 • Compostering en anaerobe vertering van biomassa
 • Gecombineerde productie van warmte en elektriciteit uit biomassa

Wij bieden

 • Projectmanagement
 • Processelectie
 • Functiebeschrijvingen
 • Specifieke en basisingenieursdiensten
 • Haalbaarheidsstudies
 • Integratie binnen bestaande centrales
 • Aankoop
 • Prefabricage
 • Installatie en bouw
 • Tests, inbedrijfstelling en opstart
 • Opleidingen voor de operatoren
 • Onderhoud