Distributienetwerken ICT

Voor telecomoperatoren, kabeldistributiemaatschappijen en grote ondernemingen beschikt ENGIE Fabricom over een grondige kennis en brede ervaring in de aanleg van buitencommunicatienetwerken.

​Wij nemen de volledige installatie op ons, van engineering tot graafwerken en van het blazen van de optische vezelkabels tot het onderhoud. Onze technici maken gebruik van hoogtechnologische apparatuur en kunnen u daardoor een kwalitatief hoogstaand, toekomstbestendig netwerk bieden.

 Mediadistributie COAX

 • Studie, constructie en renovatie van uni- en bidirectionele distributienetwerken voor televisie, internet, telefonie, radio en interactieve diensten
 • Ingebruikname en exploitatie
 • Herstellingen (24/7 ), aan- en afsluitingen van eindklanten
 • Bouw en herstellingen van antennestations en HFC (Hybrid Fiber Coaxial) knooppunten

Optische vezels

 • Studie en plaatsing van boven- en ondergrondse leidingen
 • Uitbouw van WAN’s, zoals backbones, campusnetwerken, stedelijke en gemeentelijke netwerken,…
 • “Blazen” van optische vezelkabels in buizen van HDPE of in microbuizen
 • Verbinden en aansluiten van terminals, meten van demping, optisch vermogen en reflectie
 • Onderhoud van de netwerken (met terbeschikkingstelling van een 24/7 wachtdienst)

Wireless

 • Gsm: installatie en upgrade van antennesites voor gsm-, UMTS- en tetranetwerken (2e en 3e generatie), installatie, integratie en inbedrijfstelling van basiszendontvangerstations (BTS), Node B en Flexi; frequentiemetingen voor antennes, coax en zendontvangers
 • Uitbouw van veiligheidsnetwerken (ASTRID, GSM-R) en draadloze private netwerken
 • Montagenetwerken op hoogte door middel van o.a. touwtechnieken
 • Integratie van nieuwe sites in het bestaande netwerk
 • Draadloze datatransmissie: meting van de dekking binnenshuis met TEMS™, microgolflinks, WLAN point-to-point- en point-to-multipointverbindingen

HDD (Horizontal Directional Drilling)

 • Realiseren van ondergrondse infrastructuur volgens het “no-dig principe”
 • Voordelen:
  • beperking van de omgevingshinder
  • snelle uitvoering
  • minimaal grondverzet
 • HDD-machines om boringen te verrichten tot een lengte van 600m en diameters tot 600mm.

Interne communicatienetwerken

ENGIE Fabricom heeft uitgebreide ervaring in de aanleg van interne communicatienetwerken, van telefonie tot gestructureerde bedrading en optische vezelkabels, zowel voor telecomoperatoren als grote ondernemingen.

Telefonie

Realisatie van verbinding met bedrijven en privéklanten, hoofdverdelers, programmeercentra, bedrading en onderhoud

Gestructureerde bedrading

Ontwerp & design, blokdiagram, prebedrading, volledige installatie, metingen, eindrapporten

Optische kabels

Aanleg van het centrale net, aansluiting van kantoren, fusiesplitsing, metingen (Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR), vermogen) en onderhoud

Datacenters

Ontwerp & engineering, installatie, tests en onderhoud