Veiligheid

​​​​​​​​​​ENGIE Fabricom verbindt zich ertoe haar medewerkers te sensibiliseren en hen de uitrusting, de noodzakelijke tools en opleidingen ter beschikking te stellen op vlak van veiligheid.​

​ENGIE Fabricom is 5 verbintenissen aangegaan:
  • ​Een werknemer die in een gevaarlijke situatie meldt op geen enkele manier onder druk zetten
  • In geval van ziekte of ongeval de oorzaken analyseren om herhaling te vermijden
  • De medewerkers sensibiliseren
  • De noodzakelijke tools en uitrustingen ter beschikking stellen
  • Een organisatie installeren die kritisch is voor zichzelf en die concrete actieplannen opstelt.​