Toolbox

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ENGIE Fabricom streeft ernaar om het nog beter te doen op vlak van veiligheid! 

​​Om onze medewerkers te sensibiliseren, plannen onze leidinggevenden regelmatig TOOLBOX-meetings, waarin telkens één centraal thema aan bod komt.
Het is belangrijk dat deze toolbox-meetings kort, praktisch en inspirerend zijn en dat zij onze medewerkers aanzetten tot onmiddellijke gedragsbijsturing op het terrein, of dat nu een werf of een kantooromgeving is.
 ​
Om een TOOLBOX-meeting succesvol te laten verlopen, geven wij deze tips aan onze leidinggevenden:

  • Hou je TOOLBOX-meeting kort en krachtig. Bepaal wat de kernboodschap is!
  • Maak gebruik van een presentatie, een filmpje of het beschikbare script.
  • Start je TOOLBOX-meeting met een vraag, een teaser of een aandachtstrekker.
  • Stel vragen, betrek je team bij het onderwerp, zorg voor dialoog.
  • Sluit af met een positieve boodschap.​