Gezondheid, Veiligheid, Kwaliteit en Milieu

​​Gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (HSEQ) zijn onderling gerelateerde aspecten die integraal deel uitmaken van de bedrijfscultuur van ENGIE Fabricom. Ons HSEQ-beleid reikt veel verder dan alleen het operationele vlak.​

Wij streven voortdurend naar gezonde arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers om beroepsziekten en werkgerelateerde ongevallen te beperken. Deze langetermijnbenadering zorgt voor meer medewerkerstevredenheid en een verbeterde efficiëntie.

 

 

 

 

 

 

 

 
    
ENGIE Fabricom verbindt zich ertoe haar medewerkers te sensibiliseren en hen de uitrusting, de noodzakelijke tools en opleidingen ter beschikking te stellen op vlak van veiligheid​.​​​​ 

Milieubescherming is voor ENGIE​ Fabricom een strategisch doel. Wij trainen ons personeel in het nemen van preventieve maatregelen om hun ecologische voetafdruk te beperken. En wij adviseren onze klanten om de meest milieuvriendelijke oplossing te implementeren.  

Kwaliteitsmanagement en continue verbetering zitten in ons DNA. Ons kwaliteitsbeleid wordt in het hele bedrijf geïmplementeerd en periodiek herzien om na te gaan of het nog altijd voldoet aan de doelstellingen en strategische prioriteiten van de onderneming. 

 Ons kwaliteits- en veiligheidsbeleid voldoet aan de strengste industrienormen wat bevestigt wordt door externe instanties via onderstaande certificaten :

  • Kwaliteitsmanagement: ISO 9001
  • Milieubeheer: ISO 14001
  • Checklist veiligheid, gezondheid en milieu voor aannemers (Nederland en België): VCA_P
  • Laskwaliteitsvereisten: EN-ISO 3834-2
  • Ontwerp en productie van drukapparatuur:  Module D1 van de Europese Richtlijn Drukapparatuur (PED)